Đà Nẵng
HĐND xã Hòa Khương tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày 03/01/2023 14:28
In bài

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022, HĐND xã Hòa Khương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 3, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2022 đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và thực hiện công tác nhân sự của HĐND xã theo luật định và quyết định một số nội dung quan trọng khác. 

Quang cảnh kỳ họp

Về thành phần tham dự kỳ họp lần này có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Đồng chí Nguyễn Thị Đào- Trưởng ban Pháp Chế HĐND huyện; đồng chí Đinh Thị Thúy Hương- Huyện ủy viên, Bí Thư Đảng bộ xã; đồng chí Trần Thị Lý-Phó bí thư, Chủ tịch HĐND xã; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã, thường trực  UBND, UBMTTQVN xã; các ban, ngành, hội đoàn thể; Hiệu trưởng các trường, Trạm y tế xã; cùng các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận 10 thôn và 27 vị đại biểu HĐND xã Hòa Khương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND xã tiến hành xem xét thảo luận 13 báo cáo, 05 tờ trình của thường trực HĐND xã, UBND xã về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023, báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri; Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã và báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại kỳ họp và kỳ họp đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đinh Thị Thúy Hương – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã.

 Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận 05 nội dung về các lĩnh vực An ninh trật tự -Tệ nạn xã hội, lĩnh vực Y tế, lĩnh vực xây dưng, lĩnh vực Văn hóa – xã hội, lĩnh vực Hợp tác xã, nông nghiệp; các nội dung thảo luận tập trung đánh giá cụ thể về thực trạng và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian đến…kỳ họp cũng đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với 02 đại biểu đăng ký chất vấn thường trực UBND xã về các vấn đề: An ninh trật tự, an toàn giao thông trong năm 2023, đặc biệt là tình hình trước, trong và sau tết; công tác quản lý Chợ Hòa Khương đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã và đồng chí trưởng Công an xã trả lời các nội dung chất vấn với tinh thẳng thắn nhìn nhận những bất cấp hạn chế và đưa ra các giải pháp và cam kết thực hiện trong thời gian đến…Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Hòa Khương đã thông qua 05 tờ trình và 05 Nghị quyết.

Kết luận tại kỳ họp đồng chí Trần Thị Lý - Phó bí thư, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh đề nghị UBND xã và các ngành của UBND xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết đã thông qua. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện Chủ đề năm: “Nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình kinh tế tập thể và phát huy giá trị di tịch lịch sử, thiết chết văn hóa”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...Đề nghị UBMTTQVN xã, các đoàn thể ở xã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, động viên toàn thể nhân dân xã nhà thực hiện Nghị quyết đề ra.

 

HĐND XÃ HÒA KHƯƠNG