Đà Nẵng
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại huyện Hoà Vang
Đăng ngày 29/12/2022 09:27
In bài

Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Trần Chí Cường làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND huyện Hoà Vang giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng cho biết,  Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã được Phòng Giáo dục quận chủ động, tham mưu cấp quản lý trực tiếp ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các đơn vị lựa chọn đội ngũ giáo viên chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới. Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Giáo dục quận, các trường đã thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy, các kỹ thuật dạy học... để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, giúp học sinh có cơ hội được trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng các phương pháp trong giảng dạy linh hoạt, phù hợp với tình hình lớp học và đối tượng học sinh, giúp học sinh tham gia các hoạt động giáo dục một cách thoải mái, nhẹ nhàng tích cực và chủ động sáng tạo. Giáo viên đã xác định rõ mục tiêu yêu cầu cần đạt, thời gian, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học, điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp, chủ động về nội dung bài học, linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung trong chương trình từng phân môn cũng như mỗi bài học cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, việc phân bổ tỷ lệ giáo viên đối với bậc trung học cơ sở trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định 1.9, tuy nhiên hiện nay, xảy ra tình trạng thiếu cục bộ giáo viên ở một số môn học, cụ thể như Âm nhạc, Công nghệ, Tin học không có nguồn dự tuyển bổ sung; môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí theo chương trình Giáo dục phổ thông mới chưa có giáo viên được đào tạo chính quy, đồng thời số giáo viên được phân công giảng dạy bộ môn này chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, các giáo viên chỉ được đào tạo để dạy đơn môn nên việc bố trí giảng dạy đối với môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí gặp nhiều khó khăn. Một số hoạt động giáo dục mới trong chương trình chưa có giáo viên chuyên trách phụ trách như môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Thiết bị dạy học chưa được cung cấp kịp thời nên khó khăn cho giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học. Đặc biệt, đối với những giáo viên ở nơi khác đến công tác tại xã Hòa Bắc (vùng khó khăn nhất của huyện, điều kiện đi lại không thuận lợi), chưa có chính sách, ưu tiên đặc thù; do vậy đội ngũ ở đây thường xuyên biến động, có giáo viên xin chuyển công tác hoặc bỏ dạy khi mới trúng tuyển vào viên chức.

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường nhận định, việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hiện nay trên thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập, và nhất là càng khó khăn hơn khi thực hiện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn như xã Hoà Bắc, Hòa Vang. Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp báo cáo gửi Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để sớm có kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương.

Trong khi chờ những điều chỉnh từ, khắc phục từ Trung ương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị huyện Hoà Vang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan duy trì việc tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các trường tiểu học và trung học cơ sở đảm bảo thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; tiếp tục chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

NGÔ HUYỀN