Đà Nẵng
Thông báo kết luận nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố
Đăng ngày 11/10/2022 16:29
In bài

Thông báo kết luận nội dung phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố