Đà Nẵng
CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG
Đăng ngày 29/01/2021 17:46
In bài
Thực hiện ý kiến thống nhất của lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố và Thường trực HĐND thành phố, ý kiến thống nhất của lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, sáng ngày 29/1, tại cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tiến hành công bố các Quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng Dân nguyện, Phó trưởng các phòng Công tác HĐND, Dân nguyện và Hành chính, Tổ chức, Quản trị cho các đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Nguyễn Thị Thảo, Lê Lãnh, Phạm Thị Thu Hiền.
Thay mặt các các đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thanh Dũng phát biểu cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng, đồng thời hứa sẽ cố gẵng, nỗ lực hơn nữa trong cương vị công tác mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.