Đà Nẵng
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 11 năm 2022
Đăng ngày 10/11/2022 11:02
In bài

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 10/01/2022 của Thường trực HĐND thành phố quy định về tiếp công dân và xử lý đơn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 11 năm 2022, như sau:

- Thời gian: Lúc 14 giờ 00, ngày 30 tháng 11 năm 2022 (Chiều thứ Tư).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, số 32 đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

Để công tác tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố có hiệu quả, đề nghị người dân có nhu cầu tiếp dân liên hệ bộ phận tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố tại số 180 Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng để đăng ký trước ngày 18 tháng 11 năm 2022.