Đà Nẵng
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 3 năm 2023
Đăng ngày 09/03/2023 16:50
In bài

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 10/01/2022 của Thường trực HĐND thành phố quy định về tiếp công dân và xử lý đơn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 3 năm 2023, như sau:
- Thời gian: Lúc 14 giờ 00, ngày 29 tháng 3 năm 2023 (Chiều thứ Tư).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, số 32 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

Để công tác tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố có hiệu quả, đề nghị người dân có nhu cầu tiếp dân liên hệ bộ phận tiếp công dân của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tại số 32 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng để đăng ký trước ngày 25 tháng 3 năm 2023.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố kính thông báo./.