HĐND QUẬN THANH KHÊ VỚI CÔNG TÁC GIÁM SÁT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Nguyễn Kim Thuận
25-09-2018

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 09/5/2018 của Thường trực HĐND quận Thanh Khê về việc giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Khê (PCCC), trong tháng 6/2018, Thường trực HĐND quận do đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn giám sát đã tổ chức các đợt làm việc và khảo sát tình hình thực tế công tác PCCC trên địa bàn quận đối với 16 cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan; đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND 10 phường thuộc quận tổ chức các đợt giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia PCCC” và Mô hình “Cụm dân cư an toàn PCCC” trên địa bàn các phường.

 Qua giám sát cho thấy, trong những năm qua, công tác PCCC đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Thanh Khê quan tâm triển khai thực hiện. Các đơn vị, cơ sở đều thành lập Ban chỉ đạo về PCCC, quản lý và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các văn bản được các đơn vị chú trọng, nâng cao nhận thức PCCC cho từng hộ gia đình, người dân; các cụm dân cư “An toàn PCCC” ngày càng được củng cố và phát huy hiệu quả tại địa phương. Các cấp, các ngành, đặc biệt Phòng Cảnh sát PCCC số 02 đã ban hành và triển khai thực hiện các quy định, nội quy và biện pháp về PCCC; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy kịp thời, giải quyết hậu quả các vụ cháy, nổ gây ra. Từ đầu năm 2017 cho đến hết quý I năm 2018, trên địa bàn quận Thanh Khê đã xảy 82 sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ; trong đó: 74 vụ do chập điện và 01 vụ cháy do sơ xuất trong sử dụng nguồn nhiệt, 05 vụ cháy rác và cỏ và 02 vụ cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, lực lượng chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 02 đã trực tiếp chữa cháy 36 vụ cháy, 46 vụ do người dân tự dập tắt.

     Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị địa phương nêu ra một số khó khăn, hạn chế trong công tác PCCC hiện nay như: Trang bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đội chữa cháy dân phòng chưa đầy đủ; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác điều tra nguyên nhân các vụ án cháy, nổ còn gặp khó khăn, chồng chéo; kinh phí đầu tư cho hoạt động PCCC còn hạn chế; các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm việc đóng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; một số hộ dân vẫn chưa trang bị bình PCCC, hoặc có trang bị nhưng bình đã hỏng hoặc hết hạn; công tác vận động nhân dân sạc lại bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng còn gặp khó khăn, do một số người dân vẫn còn hạn chế về ý thức và kiến thức về PCCC, xem nhẹ công tác PCCC…Qua đó, Đoàn giám sát đã kiến nghị Phòng Cảnh sát PCCC số 02, UBND quận Thanh Khê và các cơ quan, đơn vị, các phường liên quan các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn quận, nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của tổ chức, công dân.