HĐND QUẬN SƠN TRÀ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO ĐẠI BIỂU

Nguyễn Kim Thuận
25-09-2018

    Sáng ngày 27/3/2018, Thường trực HĐND quận Sơn Trà đã chủ trì tổ chức Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng dành cho các đại biểu HĐND quận khóa X và Thường trực HĐND các phường thuộc quận. Đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố là báo cáo viên tại Hội nghị này.

 Tại Hội nghị, báo cáo viên và các vị đại biểu HĐND tập trung thảo luận về những nội dung cơ bản trong Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp; về các kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, nhất là các hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn, tiếp xúc cử tri; trao đổi kinh nghiệm triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động của HĐND các cấp...

     Thông qua Hội nghị, Thường trực HĐND quận Sơn Trà đề nghị các vị đại biểu chủ động nghiên cứu, tiếp tục bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nắm kỹ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của đại biểu; trau dồi thêm các kỹ năng và phương pháp phục vụ cho hoạt động đại biểu nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, tích cực tham gia, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là môi trường, cơ hội, điều kiện giúp cho các vị đại biểu HĐND quận và Thường trực HĐND các phường gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.