Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 09/5/2018 của Thường trực HĐND quận Thanh Khê về việc giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Khê (PCCC), trong tháng 6/2018, Thường trực HĐND quận do đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn giám sát đã tổ chức các đợt làm việc và khảo sát tình hình thực tế công tác PCCC trên địa bàn quận đối với 16 cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan; đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND 10 phường thuộc quận tổ chức các đợt giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia PCCC” và Mô hình “Cụm dân cư an toàn PCCC” trên địa bàn các phường.

Xem tiếp