Thông báo về việc tổ chức Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” của Thường trực HĐND thành phố trước kỳ họp giữa năm 2018 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021


16-04-2018

CÁC THÔNG BÁO KHÁC