Nội dung cuộc họp giao ban quý I năm 2019 giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện


17-09-2019

DOWNLOAD     javascript:mctmp(0);

CÁC THÔNG BÁO KHÁC