Danh sách thành viên Ban Đô thị HĐND thành phố khóa IX


1

 
Ông Tô Văn Hùng - Trưởng ban

- Ngày sinh: 23-9-1976

 - Quê quán: phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Tiên Huế

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kiến trúc

 - Học hàm, học vị: Tiến sĩ Quy hoạch vùng và Đô thị

 - Chức vụ: Trường ban Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố   Đà Nẵng.

 - Nơi ở hiện nay: Số 12 đường Nguyễn Hữu Thông, tổ 200,   phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

  - Đơn vị bầu cử số 8 (phường Hòa Khánh Bắc, phường Hòa Hiệp   Nam, phường Hòa Hiệp Bắc)

 

2

Ông Phùng Phú Phong - Phó Trưởng ban
- Ngày sinh: 05-5-1976

 - Quê quán: xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy   hoạch đô thị

 - Học hàm, học vị: Tiến sĩ Quy hoạch

 - Chức vụ: Phó Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố  Đà Nẵng.

 - Nơi ở hiện nay: Số 98 đường Lê Kim Lăng, tổ 15C, phường Hòa   Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

 - Đơn vị bầu cử số 3 (phường Hải Châu I, phường Hải Châu II,   phường Thạch Thang, phường Thanh Bình, phường Thuận   Phước)

 

3

Ông Nguyễn Thành Tiến - Ủy viên

 - Ngày sinh: 15-3-1970

 - Quê quán: xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kiến trúc sư

 - Học hàm, học vị: Tiến sĩ Quy hoạch đô thị

 - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

 - Nơi ở hiện nay: Số 78 đường Lý Tự Trọng, tổ 42, phường Thạch   Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 - Đơn vị bầu cử số 3 (phường Hải Châu I, phường Hải Châu II,   phường Thạch Thang, phường Thanh Bình, phường Thuận   Phước)

 

4

 Ông Trần Đình Hồng - Ủy viên


 - Ngày sinh: 10-3-1962

 - Quê quán: xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Xây dựng, Đại     học chuyên ngành Kinh tế

 - Học hàm, học vị: Không

 - Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Đà Nẵng.

 - Nơi ở hiện nay: Số 27-29 đường Ngô Tất Tố, tổ 125, phường   Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 - Đơn vị bầu cử số 14 (xã Hòa Tiến, xã Hòa Phước, xã Hòa Châu,   xã Hòa Nhơn, xã Hòa Phong)


5


Ông Võ Văn Thương - Ủy viên


 - Ngày sinh: 12-10-1962

- Quê quán: phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Trồng trọt

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế chính trị

- Chức vụ: Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 28, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 2 (phường Hòa Thuận Đông, phường Bình Thuận, phường Phước Ninh, phường Bình Hiên, phường Nam Dương)


6


Ông Lê Quang Nam - Ủy viên

 - Ngày sinh: 19-10-1970

- Quê quán: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Cơ khí động lực, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành năng lượng

- Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Số 482/6 đường Trưng Nữ Vương, tổ 12A, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 12 (phường Khuê Trung, phường Hòa Xuân)


7


Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên- Ngày sinh: 15-10-1976

- Quê quán: xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Công nghệ hóa học - ngành Silicat

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: Phòng 305, Chung cư Hòa Thuận, tổ 44, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 1 (phường Hòa Cường Nam, phường Hòa Cường Bắc, phường Hòa Thuận Tây)


8


Ông Đoàn Xuân Hiếu - Ủy viên

 - Ngày sinh: 29-7-1981

- Quê quán: xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Truyền thông và Quan hệ công chúng

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 21B, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 13 (phường Hòa Phát, phường Hòa Thọ Tây, phường Hòa Thọ Đông, phường Hòa An)


9


Ông Nguyễn Kim Dũng - Ủy viên


- Ngày sinh: 24-10-1965

- Quê quán: phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Văn hóa

- Học hàm, học vị: Không

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Số 86 đường Kinh Dương Vương, tổ 100, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 14 (xã Hòa Tiến, xã Hòa Phước, xã Hòa Châu, xã Hòa Nhơn, xã Hòa Phong)


10


Bà Lê Thị Thanh Minh - Ủy viên

-Ngày sinh: 16-10-1970

- Quê quán: xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Văn hóa quần chúng

- Học hàm, học vị: Không

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức kiêm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Số K12/25 đường Phần Lăng 8, tổ 181, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 2 (phường Hòa Thuận Đông, phường Bình Thuận, phường Phước Ninh, phường Bình Hiên, phường Nam Dương)


11


Ông Trương Minh Hải - Ủy viên


 - Ngày sinh: 08-11-1976

- Quê quán: xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Xã hội học

- Học hàm, học vị: Không

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy, thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 7 (phường Hòa Minh, phường Hòa Khánh Nam)