DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

TT

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

MAIL
1           Võ Công Trí                              0913.422.416                 vocotri@dng.vnn.vn
2 Huỳnh Đức Thơ 0913.401.737 thohd@danang.gov.vn
3 Nguyễn Nho Trung 0913.402.079 trungnn@danang.gov.vn
4 Trần Đình Hồng 0903.501.554 hongtd@danang.gov.vn
5 Võ Văn Thương 0913.404.428 thuongvv1210@gmail.com
6 Đặng Thị Kim Liên 0905.110.847 kliendnang@gmail.com
7 Võ Ngọc Đồng 0914.063.449 dongvn@danang.gov.vn
8 Ngô Thị Kim Yến 0905.154.214 yenntk@danang.gov.vn
9 Lê Quang Nam 0905.939.866 namlq@danang.gov.vn
       
10 Lương Nguyễn Minh Triết 0903.598.658 trietlnm@danang.gov.vn
11 Lê Thị Mỹ Hạnh 0905.116.959 myhanh2000@gmail.com
12 Nguyễn Thị Thu Hà 0903.508.787 thuhadn@gmail.com
       
13 Cao Xuân Thắng 0905.133.705 caoxuanthangtu@gmail.com
14 Lê Trung Chinh 0905.268.190 chinlt@danang.gov.vn
15 Võ Công Chánh 0905.026.099 chanhvc@danang.gov.vn
16 Trần Văn Trường 0905.007.007 truongtv@danang.gov.vn
17 Lê Minh Trung 0905.401.122 trunglm1@danang.gov.vn
18 Phan Thị Thúy Linh 0905.192.465 linhptt@danang.gov.vn
19 Phan Thanh Long 0914.921.777 longpt@danang.gov.vn
20 Tô Văn Hùng 0914.131.777 hungtv9@danang.gov.vn
21 Phạm Tấn Xử 0914.076.964 xupt@danang.gov.vn
22 Đoàn Xuân Hiếu 0983.290.781 hieudx@danang.gov.vn
23 Lê Văn Quang 0905.186.415 quanglv1@danang.gov.vn
24 Lê Xuân Hòa 0914.065.551 hoalx1@danang.gov.vn
25 Huỳnh Bá Cử 0905.117.360 cuhb@danang.gov.vn
26 Cao Thị Huyền Trân 0945.559.321 trancth1@danang.gov.vn
27 Nguyễn Thành Tiến 0903.547.647 tiennt2@danang.gov.vn
28 Phùng Phú Phong 0903.644.966 phongpp@danang.gov.vn
29 Trần Tuấn Lợi 0913.417.914 lstuanloi75@gmail.com
30 Huỳnh Minh Chức 0983.160.307 chucccbdn@gmail.com
31 Trần Chí Cường 0913.422.216 cuongtc1@danang.gov.vn
32 Nguyễn Kim Dũng 0905.169.269 kimdung_hnd_dn@yahoo.com.vn
33 Trương Minh Hải 078.7777.916 haitm1@danang.gov.vn; minhhaitgdn@gmail.com
34 Lê Thị Như Hồng 0915.317.246 nhuhongdanang@yahoo.com.vn
35 Nguyễn Nho Khiêm 0914.082.912 nhokhiem@gmail.com
36 Trần Thắng Lợi 0905.552.554 loivptudn@yahoo.com
37 Nguyễn Thị Thúy Mai 0905.272.249 maintt1@danang.gov.vn
38 Lê Thị Bích Thuận 0913.443.939 thuan3939@gmail.com
39 Huỳnh Bá Thành 0914.354.786 bathanhchinhtri@gmail.com
40 Trần Công Thành 0982.191.115 thanhbpdn@gmail.com
41 Lê Thị Thanh Minh 0985.000.533 thanhminh161070@gmail.com
42 Đại Đức Thích Thông Đạo 0905.264.567 thichthongdao110@gmail.com
43 Phan Thị Thuyết Nhung 0915.484.979 nhungptt@danang.gov.vn
44 Nguyễn Đức Trị 0903.504.520 trind@hoatho.com.vn
45 Lê Vinh Quang 0905.857.888 levinhquang01@gmail.com
46 Lê Thị Minh Thảo 0909.306.726 lethiminhthao@thuanphuoc.vn