CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

CHƯƠNG TRÌNH

Giám sát 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách

HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình giám sát năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2017, tập trung vào các nội dung chính như sau:

     Tháng 1

     - Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết HĐND thành phố, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố về một số việc phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018 như: Hoàn thành chi trả tiền đền bù cho các hộ dân ảnh hưởng dự án Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Cầm; Khu Liên hiệp thể thao Hòa Xuân giai đoạn 1; hỗ trợ nâng nền và xử lý ngập úng khu vực tổ 17, 18 và 19 Bình Hòa - Khuê Trung; Đường gom dân sinh đoạn từ Ngã Ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm; Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phong Bắc - Hòa Thọ...

     - Giám sát việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện hoạt động “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

     - Giám sát chuyên đề về hoạt động đầu tư công: Triển khai công tác chuẩn bị; công bố Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát; thành lập tổ giúp việc; xây dựng Đề cương báo cáo, gửi đơn vị chịu giám sát; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho Đoàn giám sát; thu thập cơ sở pháp lý, tư liệu, thông tin liên quan đến chuyên đề giám sát; chuẩn bị bộ tài liệu phục vụ thành viên Đoàn giám sát; tổ chức họp triển khai công tác của Đoàn giám sát.

     - Giám sát hiệu quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong những năm qua.

     - Giám sát hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thông tin thị trường, bình ổn giá cả hàng hoá trong dịp Tết. Hiệu quả của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố.

     Tháng 2

     - Tiếp tục triển khai giám sát chuyên đề về hoạt động đầu tư công.

     - Giám sát tiến độ điều chỉnh, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

     - Kiểm tra về tình hình sản xuất đầu năm tại một số địa phương, đơn vị.

      - Việc tổ chức lại việc sản xuất và kết nối tiêu thụ tại các dự án đã được đầu tư theo tiêu chuẩn VietGAP; việc hoàn thiện quy hoạch và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư vào các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao.

     - Giám sát tình hình quản lý và kế hoạch khai thác, đấu giá quỹ đất của thành phố; tình hình quản lý, cấp phép, khai thác, hoàn thổ khoáng sản.

     - Họp Ban Kinh tế và Ngân sách quý I/2018.

     Tháng 3

     - Giám sát và phối hợp giám sát một số nội dung theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 phải hoàn thành trong quý I/2018 (Hoàn thành phương án giải tỏa, đền bù phần đất quân đội thuộc dự án Khớp nối tổng thể giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại; Xây dựng, báo cáo kế hoạch xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng các dự án theo phân kỳ; Báo cáo kế hoạch thanh tra các dự án có dấu hiệu bất thường về quản lý đất đai, cương quyết xử lý nghiêm các sai phạm, không bố trí tái định cư đối với các trường hợp tách thửa không đúng quy định; Khởi công dự án tuyến cống Mê Linh, đường DH2 Hòa Nhơn - Hòa Sơn; Xử lý các bất cập trong đấu nối hệ thống thoát nước dự án Khe Cạn giai đoạn 1, hoàn thành các thủ tục và triển khai thi công dự án Khe Cạn giai đoạn 2; Giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải tỏa dự án Kênh thoát lũ Hòa Liên...)

     - Tiếp tục giám sát việc triển khai tổ chức Kế hoạch hoạt động “Năm Đẩy mạnh thu hút đầu tư”, cụ thể những nhiệm vụ hoàn thành trong quý I/2018: Rà soát, lập danh mục các dự án đang xúc tiến đầu tư đang gặp vướng mắc, khó khăn để đề xuất các biện pháp giải quyết, triển khai cấp phép đầu tư cho dự án; Hoàn thành các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu Công viên phần mềm số 2; Thúc đẩy thủ tục ban hành Cơ chế chính sách đặc thù đối với Khu CNC Đà Nẵng; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng; Rà soát các chính sách ưu đãi đầu tư đã ban hành để điều chỉnh nội dung phù hợp với nhà đầu tư trong tình hình mới; Phê duyệt quy hoạch chi tiết của 3 KCN mới của thành phố (KCN Hòa Nhơn, KCN Hòa Ninh, KCN Hòa Cầm giai đoạn 2) để kêu gọi đầu tư; Rà soát, lựa chọn một số địa điểm đầu tư phù hợp để giới thiệu, kêu gọi các dự án đầu tư; Hoàn chỉnh quy hoạch đất đai ngoài các KCN, Khu CNC để kêu gọi các dự án đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ; Triển khai hoàn thiện hạ tầng tại Khu CNC Đà Nẵng và các KCN hiện hữu; Rà soát, rút ngắn thời gian quy trình đấu thầu dự án có sử dụng đất;  quy trình đấu giá quyền sử dụng đất; Rà soát các thủ tục liên quan đến tiếp cận đất đai, đặc biệt là nghiên cứu rút ngắn các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, đất đai....

     - Đánh giá kết quả ban đầu việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 144/2016/ND-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý.

     - Tiến độ thi công một số công trình dự án trọng điểm 2018; công tác giải tỏa, đền bù và bố trí đất tái định cư. Việc xây dựng phương án giải quyết 214 dự án dỡ dang, đặc biệt xử lý dứt điểm trước tháng 6 năm 2018 đối với các dự án kéo dài, tồn đọng vài hồ sơ.

     - Giám sát chuyên đề Hoạt động đầu tư công: Tổng hợp báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát.

     Tháng 4

     - Công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, lữ hành. Việc thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường khách du lịch, tăng thời gian lưu trú và mua sắm của du khách. Việc nghiên cứu xây dựng cơ chế liên kết, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch. Hiệu quả khai thác, sử dụng các công trình phục vụ APEC, việc tận dụng các thời cơ sau sự kiện APEC.

     - Triển khai chuyên đề chống thất thu trên lĩnh vực bất động sản, nhân rộng việc chống thất thu theo chuyên đề đối với nhà hàng, khách sạn; rà soát thu hồi nợ đọng thuế, thu nợ tiền sử dụng đất.

     - Việc bố trí kinh phí và hiệu quả ứng dụng của các Đề án trên địa bàn thành phố; hiệu quả hoạt động của các Quỹ của thành phố.

     - Nghiên cứu, đánh giá tác động về mặt xã hội của chính sách không thu tiền giữ xe tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố

     - Giám sát chuyên đề Hoạt động Đầu tư công: Tổ chức làm việc với UBND thành phố, các sở, ban, ngành liên quan, UBND quận huyện về giám sát chuyên đề hoạt động đầu tư công; Tổ chức đi thực tế để tìm hiểu về hoạt động đầu tư các công trình, dự án.

     Tháng 5

     - Tiếp tục giám sát việc triển khai tổ chức Kế hoạch hoạt động “Năm Đẩy mạnh thu hút đầu tư”, trong đó, tập trung tiến độ về thủ tục đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp mới (Hòa Nhơn, Cẩm Lệ) dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Triển khai kêu gọi đầu tư, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP; Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược; Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực cho nhà đầu tư...

     - Việc thực hiện xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo đúng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã ban hành tại Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

     - Kết quả thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Hiệu quả sử dụng vốn góp từ ngân sách nhà nước tại các công ty.

     - Giám sát chuyên đề Hoạt động Đầu tư công: Tổng hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát về hoạt động đầu tư công. Tổ chức các cuộc họp, tọa đàm lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đóng góp vào dự thảo Báo cáo. Làm việc với UBND thành phố, các ngành, đơn vị liên quan về giải trình dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát.

     Tháng 6

     - Hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát Hoạt động đầu tư công trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.

     - Làm việc với các sở ngành liên quan chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp giữa năm 2018:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Cục Hải quan; Sở Khoa học - Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Du lịch; Cục thuế và một số đơn vị, địa phương liên quan.

     - Họp Ban Kinh tế - Ngân sách và thực hiện các hoạt động của Ban theo sự phân công của Thường trực HĐND tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

     Trên đây là Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố, Ban sẽ có văn bản cụ thể về thời gian, nội dung làm việc gửi đến thành viên Ban và các đơn vị, địa phương. Đề nghị các thành viên Ban sắp xếp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ để hoạt động giám sát đạt hiệu quả./.