Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Căn cứ Nghị quyết số 83/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2016 về nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách xây dựng Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2017, nội dung như sau:

 

 

     Tháng 1

     - Đi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về triển thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố kỳ họp 3 HĐND thành phố, tập trung những phần việc phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2017.

     - Tham gia phối hợp giám sát việc quản lý, bố trí sử dụng và kinh phí liên quan đến chủ trương cho thuê căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố.

      - Giám sát tình hình hoạt động kiểm tra, kiểm soát, thông tin thị trường, bình ổn giá cả hàng hoá trong dịp Tết; phối hợp giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

     - Đi thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan đến xử lý đơn thư kiến nghị của các Doanh nghiệp.

     - Đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách do Thường trực HĐND thành phố phân công.

     - Họp Ban KTNS đầu quý I/2017.

     Tháng 2

     - Giám sát về tình hình sản xuất đầu năm tại một số địa phương, đơn vị.

      - Giám sát về công tác quản lý, bảo vệ rừng; việc tổ chức lại việc sản xuất và kết nối tiêu thụ tại các dự án đã được đầu tư theo tiêu chuẩn VietGAP; tình hình thực hiện hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ; việc xây dựng cơ chế chính sách để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang.

     - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các dự án trên địa bàn. Tình hình quản lý và khai thác, đấu giá quỹ đất của thành phố.

     - Giám sát việc thực hiện kế hoạch phân kỳ thu hồi, đền bù và hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng từ các dự án.

     - Giám sát về tình hình quản lý, cấp phép, khai thác, hoàn thổ khoáng sản trên địa bàn thành phố.

     Tháng 3

     - Giám sát về tình hình hoạt động và hiệu quả sử dụng đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; công tác thu hồi các dự án chậm triển khai, sử dụng không đúng mục đích trong các khu công nghiệp.

     - Giám sát  về tiến độ quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp và khu công nghiệp.

     - Giám sát về tình hình quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay ODA, vay trái phiếu (Dự án phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng ưu tiên…).

     - Giám sát tiến độ thi công một số công trình dự án trên địa bàn thành phố; việc phân kỳ, bố trí vốn giải tỏa, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ xúc tiến đầu tư dự án công viên Văn hóa - lịch sử Ngũ Hành Sơn; tiến độ giải tỏa đền bù dự án Khu dự trữ ven sông Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

     - Giám sát tiến độ triển khai thực hiện của các dự án ven biển theo cam kết. Việc triển khai thực hiện mở các lối xuống biển dọc tuyến biển Ngũ Hành Sơn.

     - Giám sát tiến độ triển khai các công trình đầu tư phục vụ Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2017. Giám sát công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, lữ hành.

     - Tiếp tục đi thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan đến xử lý đơn thư kiến nghị của các Doanh nghiệp.

     Tháng 4

     - Đi thực tế kiểm tra các dự án du lịch, làm việc với một số Công ty du lịch về tình hình hoạt động du lịch.

     - Giám sát về tình hình thu hút vốn đầu tư trên địa bàn thành phố; việc kêu gọi đầu tư vào Khu công nghệ cao.

     - Giám sát công tác quản lý thu; rà soát thu hồi nợ đọng thuế, thu nợ tiền sử dụng đất; triên khai các biện pháp chống thất thu trên địa bàn thành phố.

     - Việc bố trí kinh phí và hiệu quả ứng dụng của các Đề án trên địa bàn thành phố. Giám sát chuyên đề “Hiệu quả hoạt động của các Quỹ của thành phố”.

     - Tiếp tục đi thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan đến xử lý đơn thư của các Doanh nghiệp.

     Tháng 5

     - Kết quả thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Hiệu quả sử dụng vốn góp từ ngân sách nhà nước tại các công ty.

     - Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; kết quả rà soát, sắp xếp lại quỹ đất nông, lâm nghiệp để tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, có sự tham gia của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng năng suất và tăng hiệu quả sử dụng đất; kết quả khảo sát, đánh giá hiệu quả đầu tư của Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” (dự án QSEAP); những vướng mắc kiến nghị.

     - Làm việc với Sở Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017.

     - Làm việc với Cục Hải quan về tình hình thu thuế xuất nhập khẩu; tình hình nợ động thuế, số liệu về đơn vị xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, an ninh cửa khẩu; những vướng mắc kiến nghị.

     - Tiếp tục đi thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan đến xử lý đơn thư của các Doanh nghiệp.

     Tháng 6

     - Làm việc với Sở Khoa học - Công nghệ về tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017.

     - Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành 6 tháng đầu năm, tình hình các công trình trọng điểm năm 2017; về điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB 6 tháng cuối năm 2017; kết quả triển khai thực hiện nội dung trả lời chất vấn; kết quả các chương trình mục tiêu.

     - Làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, biện pháp quản lý điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm.

     - Làm việc với Sở Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; trong đó kết quả hoạt động dịch vụ, sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố.

     - Làm việc với Cục thuế thành phố về tình hình thực hiện thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017; kết quả triển khai công tác chống thất thu thuế; kết quả rà soát thu hồi nợ đọng thuế, thu nợ tiền sử dụng đất.

     - Họp Ban Kinh tế - Ngân sách và thực hiện các hoạt động của Ban theo sự phân công của Thường trực HĐND tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố.

      Trên đây là Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố, Ban sẽ có văn bản cụ thể về thời gian, nội dung làm việc gửi đến thành viên Ban và các đơn vị, địa phương. Đề nghị các thành viên Ban sắp xếp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ để hoạt động giám sát đạt hiệu quả./.