Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố


Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND thành phố


Điện thoại
0903598658
Email
trietlnm@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 15/10/1976

- Quê quán: Xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành Công nghệ hóa học, ngành Silicat

- Chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: Số 63 đường Lý Nhân Tông, tổ 77, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị bầu cử số 12 (Phường Khuê Trung, phường Hòa Thọ Đông, phường Hòa Xuân)

Ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND thành phố


Điện thoại
0905401122
Email
trunglm1@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 16/7/1976

- Quê quán: Xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý công, Đại học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp du lịch

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: Số 62 đường Giang Văn Minh, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị bầu cử số 11 (Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ, phường Hòa Quý, phường Hòa Hải)

Bà Cao Thị Huyền Trân - Phó Chủ tịch HĐND thành phố


Điện thoại
0945559321
Email
huyentrandng@gmail.com

- Ngày sinh: 30/7/1983

- Quê quán: Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Văn học, Đại học chuyên ngành Ngữ văn

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: Phòng 405, Chung cư Hòa Thuận, tổ 19, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị bầu cử số 14 (Xã Hòa Phong, xã Hòa Châu, xã Hòa Tiến, xã Hòa Phước, xã Hòa Khương)

Ông Nguyễn Thành Tiến - Ủy viên Thường trực HĐND thành phố


Điện thoại
0903547647
Email
tiennt2@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 15/3/1970

- Quê quán: Xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Quy hoạch đô thị, Đại học chuyên ngành Kiến trúc sư, Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố

- Nơi ở hiện nay: Số 78 đường Lý Tự Trọng, tổ 20, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị bầu cử số 3 (Phường Thanh Bình, phường Thuận Phước, phường Thạch Thang, phường Hải Châu I, phường Hải Châu II)

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân - Ủy viên Thường trực HĐND thành phố


Điện thoại
0905020483
Email
nguyendinhkhanhvan1@gmail.com

- Ngày sinh: 02/4/1983

- Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đại học chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đại học chuyên ngành Tiếng Anh

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: Số 129 đường Nguyễn Xuân Hữu, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị bầu cử số 15 (Xã Hòa Bắc, xã Hòa Liên, xã Hòa Ninh, xã Hòa Sơn, xã Hòa Nhơn, xã Hòa Phú)

Ông Lương Công Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐND thành phố


Điện thoại
0914111548
Email
tuanlc@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 01/5/1977

- Quê quán: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Luật, Đại học chuyên ngành Luật học, Đại học chuyên ngành Xã hội học

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: Số 20 đường Tiên Sơn 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị bầu cử số 3 (Phường Thanh Bình, phường Thuận Phước, phường Thạch Thang, phường Hải Châu I, phường Hải Châu II)

Bà Phan Thị Tuyết Nhung - Ủy viên Thường trực HĐND thành phố


Điện thoại
0915484979
Email
nhungptt@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 04/4/1981

- Quê quán: Xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán

- Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: Tổ 22, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị bầu cử số 5 (Phường Tam Thuận, phường Thanh Khê Đông, phường Xuân Hà, phường Tân Chính)