Ông
Lê Văn Phước
Chức danh
Trưởng phòng
Điện thoại
0905 143280
Email
phuoclv@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 05-01-1960

- Quê quán: huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ: 126 Lê Trọng Tấn, TP Đà Nẵng

- Email: phuoclv@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3817602

- Điện thoại NR: 0236 3683059

- Di động: 0905 143280

 
Phan Thị Tuyết Nhung
Chức danh
Phó Trưởng phòng
Điện thoại
0915 484979
Email
nhungptt@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 04-4-1981

- Quê quán: xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán

- Học hàm, học vị: Không

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 48, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 11 (phường Khuê Mỹ, phường Mỹ An, phường Hòa Hải, phường Hòa Quý)

- Di động: 0915 484 979

 
Nguyễn Thị Bé Minh
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905 032359
Email
minhntb@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 25-01-1977

- Quê quán: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: TP Đà Nẵng

- Email: minhntb@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3840309

- Điện thoại NR:

- Di động: 0905 032359

 
Trần Mỹ Quyên
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
quyentm@danang.gov.vn
Email
0935 770783

- Ngày sinh: 06-11-1982

- Quê quán: Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

- Địa chỉ: 296 Lô A5 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng

- Email: quyentm@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3817893

- Điện thoại NR: 0236 3648793

- Di động: 0935 770783

 
Trương Thị Vân
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
01229552693
Email
vantt6@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 03-7-1993

- Quê quán: Bình Quý, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: K80/43 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Email: vantt6@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3817893

- Điện thoại NR:

- Di động: 01229552693

 
Ông
Lương Xuân Bá
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0986 887484
Email
balx@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 12-9-1977

- Quê quán: huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: Chung cư B1, đường Hồ Sỹ Tân, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Email: balx@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3825051

- Điện thoại NR:

- Di động: 0986 887484

 
Nguyễn Thị Thảo
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0236 3825051
Email
thaont3@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 02-12-1982

- Quê quán: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Phòng 404C - KCC Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng

- Email: thaont3@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 

- Điện thoại NR: 

- Di động: 

 
Phạm Trần Minh Tuyến
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905234207
Email
tuyenptm@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 11-4-1989

- Quê quán: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Lô 391Châu Thị Vĩnh Tế, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Email: tuyenptm@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3888.888

- Điện thoại NR: 0236 3958349

- Di động: 0905234207

 
Lê Thị Thu Hà
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905 534555
Email
haltt@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 15-02-1977

- Quê quán: huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Địa chỉ: 128 Tố Hữu, TP Đà Nẵng

- Email: haltt@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3822013

- Điện thoại NR: 0236 382494

- Di động: 0905 534555

 
Ông
Hoàng Văn Phước
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0935048058
Email
phuochv@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 29-11-1989

- Quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: tổ 19, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Email: phuochv@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3888888

- Điện thoại NR: 0236 3624996

- Di động: 0935048058