Ông
Nguyễn Thế Tuân
Chức danh
Trưởng phòng
Điện thoại
0916 161616
Email
tuannt@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 27-03-1977

- Quê quán: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: 176-178 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng

- Email: tuannt@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3822013

- Điện thoại NR: 0236 6282155

- Di động: 0916 161616

 
Ông
Lương Xuân Bá
Chức danh
Phó Trưởng phòng
Điện thoại
0986 887484
Email
balx@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 12-9-1977

- Quê quán: huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: Chung cư B1, đường Hồ Sỹ Tân, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Email: balx@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3825051

- Điện thoại NR:

- Di động: 0986 887484

 
Ông
Nguyễn Thanh Dũng
Chức danh
Phó Trưởng phòng
Điện thoại
0979880260
Email
abc@123

 Ngày sinh: 01-02-1983

- Quê quán: xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ: 

- Email:  

- Điện thoại CQ: 0236 3888888; 

- Điện thoại NR:

- Di động: 0979880260

 
Trương Thị Vân
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
01229552693
Email
vantt6@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 03-7-1993

- Quê quán: Bình Quý, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: K80/43 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Email: vantt6@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3817893

- Điện thoại NR:

- Di động: 01229552693

 
Nguyễn Thị Thảo
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0236 3825051
Email
thaont3@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 02-12-1982

- Quê quán: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Phòng 404C - KCC Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng

- Email: thaont3@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 

- Điện thoại NR: 

- Di động: 

 
Phạm Trần Minh Tuyến
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905234207
Email
tuyenptm@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 11-4-1989

- Quê quán: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Lô 391Châu Thị Vĩnh Tế, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Email: tuyenptm@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3888.888

- Điện thoại NR: 0236 3958349

- Di động: 0905234207

 
Ông
Nguyễn Kim Thuận
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0964640064
Email
thuannk@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 04-4-1981

- Quê quán: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Email: thuannk@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại NR: 0236 3684440

- Di động: 0964 640064

 
Hồ Thị Minh Hiếu
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905 710000
Email
hieuhtm@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 12-10-1981

- Quê quán: quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Lô 33 B2.8 E1 Nam cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Email: hieuhtm@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3840312

- Điện thoại NR: 0236 3688171

- Di động: 0905 710000

 
Ông
Nguyễn Hoàng Nam
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0928703607
Email
namnh@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 31-7-1989

- Quê quán: Quảng Nam

- Địa chỉ: 97 Tiểu La, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Email: namnh@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3888.888

- Điện thoại NR: 0236 3638482

- Di động: 0928703607

 
Ông
Lê Bích Lãnh
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905999708
Email
lanhlb@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 04-7-1985

- Quê quán: Đại Đồng, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: 35 Phan Huy Chú, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Email: lanhlb@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3840312

- Điện thoại NR:

- Di động: 0905999708