Ông
Lê Thanh Sơn
Chức danh
Trưởng phòng
Điện thoại
0913 411724
Email
sonlt@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 29-7-1966

- Quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng

- Địa chỉ: 408/7 Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng

- Email: sonlt@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3817603

- Điện thoại NR: 0236 3826045

- Di động: 0913 411724

 
Phạm Thị Thu Hiền
Chức danh
Kế toán
Điện thoại
0982406135
Email

- Ngày sinh: 08-12-1988

- Quê quán: Duy Nghĩa, Duy Xuyên, QUảng Nam

- Địa chỉ: Tổ 51, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ: 0236 3847878

- Điện thoại NR: 0236 3836083

- Di động: 0982406135

 
Phan Thị Hồng Hải
Chức danh
Văn thư
Điện thoại
0236 3847878
Email
haipth@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 29-11-1966

- Quê quán: Thanh Khê, Đà Nẵng

- Địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Email: haipth@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3847878

- Điện thoại NR: 0236 3655101

- Di động:

 
Ông
Nguyễn Kim Thuận
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0964640064
Email
thuannk@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 04-4-1981

- Quê quán: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Email: thuannk@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại NR: 0236 3684440

- Di động: 0964 640064

 
Đinh Thị Kim Liên
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905 411927
Email
liendtk@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 29-5-1976

- Quê quán: huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: 20 Mai Hắc Đế, TP Đà Nẵng

- Email: liendtk@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại NR: 0236 3944789

- Di động: 0905 411927

 
Ông
Nguyễn Đình Tuấn
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0935 515808
Email

- Ngày sinh: 25-7-1982

- Quê quán: Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam

- Địa chỉ: 115/8 Ông Ích Khiêm, P Thanh Bình, Q Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ: 0236 3826343

- Điện thoại NR:

- Di động: 0935 515808

 
Lê Thị Thanh Bình
Chức danh
Phục vụ
Điện thoại
0989 161922
Email

- Ngày sinh: 06-4-1974

- Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

- Địa chỉ: 90/29 Đống Đa, thành phố Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại NR: 0236 3537404

- Di động: 0989 161922

 
Nguyễn Thị Bích Lượm
Chức danh
Phục vụ
Điện thoại
01214680264
Email

- Ngày sinh: 20-12-1984

- Quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng

- Địa chỉ: Thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại NR: 0236 3799540

- Di động: 01214680264

 
Phan Thị Tuyết Nga
Chức danh
Phục vụ
Điện thoại
Email

- Ngày sinh: 

- Quê quán:

- Địa chỉ: 

- Email:

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại NR: 

- Di động: 

 
Ngô Thị Hằng
Chức danh
Phục vụ
Điện thoại
Email

- Ngày sinh: 

- Quê quán:

- Địa chỉ: 

- Email:

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại NR: 

- Di động: 

 
Ông
Trần Minh Hùng
Chức danh
Bảo vệ
Điện thoại
0983 208180
Email

- Ngày sinh: 21-10-1964

- Quê quán: Hải Lăng, Quảng Trị

- Địa chỉ: 94 Lê Đình Lý, thành phố Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ: 0236 3840310

- Điện thoại NR: 0236 3655362

- Di động: 0983 208180

 
Ông
Nguyễn Thế Phương
Chức danh
Lái xe
Điện thoại
0989 079437
Email

- Ngày sinh: 12-18-1972

- Quê quán: Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tổ 5, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ: 0236 3826343

- Điện thoại NR:

- Di động: 0989 079437

 
Ông
Đặng Công Huy
Chức danh
Lái xe
Điện thoại
0935 091181
Email
abc@123

- Ngày sinh: 09-11-1981

- Quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng

- Địa chỉ: 105/10 Hải Phòng, TP Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ: 0236 3826343

- Điện thoại NR: 0236 3892333

- Di động: 0935 091181

 
Ông
Trương Công Đức
Chức danh
Lái xe
Điện thoại
0905305834
Email

- Ngày sinh: 01-01-1973

- Quê quán: Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam

- Địa chỉ: Tổ 14B Sơn Thủy, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ: 0236 3826343

- Điện thoại NR:

- Di động: 0905305834

 
Ông
Lê Kim Thắng
Chức danh
Lái xe
Điện thoại
01226466259
Email

- Ngày sinh: 22-02-1983

- Quê quán: Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

- Địa chỉ: K20/14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ: 0236 3826343

- Điện thoại NR:

- Di động: 01226466259

 
Ông
Nguyễn Đức Dũng
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
Email
dungnd7@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 16-06-1966

- Quê quán: huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Email: dungnd7@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3888888; 0236 3849371

- Điện thoại NR:

- Di động: 0905457323