Ông
Lê Thanh Sơn
Chức danh
Trưởng phòng
Điện thoại
0913 411724
Email
sonlt@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 29-7-1966

- Quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng

- Địa chỉ: 408/7 Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng

- Email: sonlt@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3817603

- Điện thoại NR: 0236 3826045

- Di động: 0913 411724

 
Phạm Thị Thu Hiền
Chức danh
Kế toán
Điện thoại
0982406135
Email

- Ngày sinh: 08-12-1988

- Quê quán: Duy Nghĩa, Duy Xuyên, QUảng Nam

- Địa chỉ: Tổ 51, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Email:

- Điện thoại CQ: 0236 3847878

- Điện thoại NR: 0236 3836083

- Di động: 0982406135

 
Phan Thị Hồng Hải
Chức danh
Văn thư
Điện thoại
0236 3847878
Email
haipth@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 29-11-1966

- Quê quán: Thanh Khê, Đà Nẵng

- Địa chỉ: quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Email: haipth@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3847878

- Điện thoại NR: 0236 3655101

- Di động:

 
Đinh Thị Kim Liên
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905 411927
Email
liendtk@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 29-5-1976

- Quê quán: huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: 20 Mai Hắc Đế, TP Đà Nẵng

- Email: liendtk@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại NR: 0236 3944789

- Di động: 0905 411927