Ông
Nguyễn Thế Tuân
Chức danh
Trưởng phòng
Điện thoại
0916 161616
Email
tuannt@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 27-03-1977

- Quê quán: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: 176-178 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng

- Email: tuannt@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3822013

- Điện thoại NR: 0236 6282155

- Di động: 0916 161616

 
Ông
Lương Xuân Bá
Chức danh
Phó Trưởng phòng
Điện thoại
0986 887484
Email
balx@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 12-9-1977

- Quê quán: huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: Chung cư B1, đường Hồ Sỹ Tân, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Email: balx@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3825051

- Điện thoại NR:

- Di động: 0986 887484

 
Hồ Thị Minh Hiếu
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905 710000
Email
hieuhtm@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 12-10-1981

- Quê quán: quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Lô 33 B2.8 E1 Nam cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Email: hieuhtm@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3840312

- Điện thoại NR: 0236 3688171

- Di động: 0905 710000

 
Ông
Lưu Công Sỹ
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0979 337202
Email
sylc@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 10-10-1988

- Quê quán: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Email: sylc@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3840312

- Điện thoại NR: 0236 3688171

- Di động: 0979 337202

 
Ông
Nguyễn Hoàng Nam
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0928703607
Email
namnh@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 31-7-1989

- Quê quán: Quảng Nam

- Địa chỉ: 97 Tiểu La, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Email: namnh@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3888.888

- Điện thoại NR: 0236 3638482

- Di động: 0928703607

 
Ông
Lê Bích Lãnh
Chức danh
Chuyên viên
Điện thoại
0905999708
Email
lanhlb@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 04-7-1985

- Quê quán: Đại Đồng, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: 35 Phan Huy Chú, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Email: lanhlb@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3840312

- Điện thoại NR:

- Di động: 0905999708