Ông
Đoàn Xuân Hiếu
Chức danh
Chánh Văn phòng
Điện thoại
0983.290.781
Email
hieudx@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 29-7-1981

- Quê quán: xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Truyền thông và Quan hệ công chúng

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- Nơi ở hiện nay: Tổ 21B, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị bầu cử số 13 (phường Hòa Phát, phường Hòa Thọ Tây, phường Hòa Thọ Đông, phường Hòa An)

- Di động: 0983290781

 
Ông
Lê Đức Viên
Chức danh
Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại
0905 113588
Email
vienld@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 25-10-1973

- Quê quán: xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Hộ khẩu thường trú: 200 Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Email: vienld@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3747568

- Điện thoại NR: 

- Di động: 0905 113588

 
Ông
Nguyễn Ngọc Bình
Chức danh
Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại
0908434569
Email
binhnn@danang.gov.vn

- Ngày sinh: 30-4-1979

- Quê quán: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Hộ khẩu thường trú:  TP Đà Nẵng

- Email: binhnn@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0236 3825050

- Điện thoại NR:

- Di động: 0908434569