Xem xét chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố

37

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Sáng ngày 16/9/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố phối hợp với các ban HĐND thành phố làm việc với các ngành, địa phương liên quan đến chủ trương đầu tư một số dự án giao thông trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo, quận Cẩm Lệ là một quận được chia tách ra từ huyện Hòa Vang mới hơn 10 năm, cơ sở hạ tầng giao thông còn chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường có mặt cắt ngang rất nhỏ, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng chưa đảm bảo… Thực hiện Chương trình mục tiêu cho dự án cơ sở hạ tầng của quận mới chia tách, trên cơ sở hỗ trợ một phần vốn Trung ương, thành phố sẽ xem xét đầu tư dự án Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông và dự án Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ trong kế hoạch đầu tư XDCB trung hạn 2016-2020, nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, qua đó thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương, nhất là khu vực phía Tây thành phố.

      Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đã bàn bạc, trao đổi để thống nhất về mục tiêu đầu tư, quy mô dự án, khả năng cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cũng như phân kỳ đầu tư của các dự án... Tiếp thu ý kiến của các thành viên, Ban KT-NS sẽ tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của các dự án theo đúng trình tự thủ tục quy định của Luật đầu tư công để có cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian đến”.

                                                                                                                                                                                         Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC