Vụ Công tác miền Trung - Tây Nguyên và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp công tác

259

Phạm Hữu Hoa
30-01-2018

     Nhằm tăng cường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, tham mưu, phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, các đoàn khách quốc tế của Quốc hội đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng; ngày 15/10/2014, Vụ Công tác miền Trung - Tây Nguyên thuộc Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác.


     Tham dự ký kết có đồng chí Huỳnh Nghĩa, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; lãnh đạo Vụ Công tác miền Trung - Tây Nguyên, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.
     Quy chế xác định rõ nguyên tắc quan hệ công tác là phối hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan; bảo đảm chất lượng, hiệu quả và kịp thời trong công tác phối hợp; tùy theo yêu cầu, nội dung hoạt động của từng đoàn công tác mà Vụ, Văn phòng cần giữ đúng nguyên tắc, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp nhằm thực hiện tốt các yêu cầu đề ra. 
     Đồng chí Huỳnh Nghĩa chúc mừng lãnh đạo hai đơn vị và chỉ đạo trong thời gian đến, cần lưu ý triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã ký kết, thực hiện tốt công tác tổ chức, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội trên địa bàn thành phố.
                                                                                                                                                                         Phạm Hữu Hoa

CÁC TIN KHÁC