Văn phòng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

197

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

Sáng nay, ngày 10 tháng 10 năm 2012, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được nhận Bằng khen theo Quyết định số 1186/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ vì “đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen này tại Hội trường của UBND thành phố.

Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC