Tuyên truyền sâu rộng về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp

1137


19-03-2021

Đó là một trong những yêu cầu của Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền (Tiểu ban) về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đà Nẵng vào chiều 18-3.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền chủ trì cuộc họp

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban về công tác xây dựng văn bản pháp luật là theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các công việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Ủy ban bầu cử thành phố.

Liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản của Ủy ban bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài phát thanh và truyền hình Đà Nẵng;…

Bắt đầu từ ngày 20-3, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố cần tích cực tăng cương thông tin tuyên tuyền, mở các chuyên trang, chuyên mục riêng về bầu cử; triển khai điểm báo, thông tin báo chí, dư luận trong và thành phố về bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị các thành viên của Tiểu ban kịp thời kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc thực hiện theo mốc thời gian quy định; công tác tuyên truyền cần được đổi mới nội dung, hình thức, phù hợp với điều kiện địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tích cực chỉ đạo Mặt trận các cấp tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân. Ngoài tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của thành phố cần tích cực tuyên truyền trên các Trang thông tin điện tử Sở, ngành.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị Sở Văn hóa thành phố lưu ý các địa phương trong công tác tuyên truyền cần cụ thể, ngắn, gọn, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

“Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố cần được thực hiện theo 3 đợt, cụ thể: Đợt 1 (từ 18-3 đến 30-4); đợt 2 (từ 1-5 đến 23-5), đây được xem là đợt cao điểm và đợt 3 (sau ngày 23-5), tập trung tuyên truyền kết quả của cuộc bầu cử”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung nhấn mạnh.

THỦY THANH

CÁC TIN KHÁC