Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thu tiền sai quy định

230

Nguyễn Thị Kim Thúy
30-01-2018

     Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2013 - 2014, trong đó, vấn đề được dư luận quan tâm là việc triển khai công tác thu, chi đầu năm học. Ở một số trường hiện nay vẫn còn tồn tại tình trạng thu nhiều khoản tiền sai qui định.

     Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc lớp 5/4 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu đầu năm học đã đóng tiền quỹ lớp sau đó tiếp tục vận động thu tiền của phụ huynh học sinh, Phòng Xử lý nhanh thông tin đường dây nóng (XLNTT) đã làm việc với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi; Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/4 và Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 5/4. Năm học 2013-2014, nhà trường đã thống nhất khoản thu hội cha mẹ học sinh đầu năm học không quá 70.000 đồng/năm/1 học sinh. Tuy nhiên, Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục tự vận động cha mẹ học sinh đóng góp với tổng số tiền thu được là 3.400.000 đồng. Đây là khoản vận động đóng góp sai qui định chung của thành phố.

     Để xử lý vấn đề này, Phòng XLNTT đã đề xuất Thường trực HĐND thành phố giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu chỉ đạo việc thu hồi khoản vận động thêm trả lại cho phụ huynh học sinh, đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 5/4 thu hồi và trả lại khoản vận động sai quy định này cho các phụ huynh học sinh đã đóng góp; đồng thời tiến hành họp để kiểm điểm và rút kinh nghiệm về sự việc trên.

     Từ thực tế Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thiết nghĩ ngành giáo dục thành phố nên tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác thu, chi của các trường học và có biện pháp xử lý nghiêm việc thu sai quy định. Theo đó, việc xử lý sai phạm sẽ không chỉ là trả lại tiền cho phụ huynh, mà còn áp dụng các biện pháp nghiêm hơn nhằm khắc phục tình trạng lạm thu trong trường học.

Nguyễn Thị Kim Thúy

CÁC TIN KHÁC