Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ: Đề nghị quan tâm cơ sở vật chất

53

Nguyễn Thị Thảo
29-01-2018

     Sáng ngày 05 tháng 4 năm 2012, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế (TTYT) quận Cẩm Lệ về tình hình khám chữa bệnh tại Trung tâm; về công tác phát hiện và xử lý dịch bệnh đặc biệt bệnh tay - chân - miệng; về công tác xã hội hóa y tế; về mối quan hệ giữa phòng y tế và Trung tâm y tế…

    Theo báo cáo của Giám đốc TTYT quận Cẩm Lệ, đơn vị nhận chỉ tiêu kế hoạch của Sở Y tế tăng từ 170 giường bệnh trong năm 2011 lên 200 giường bệnh trong năm 2012 và sau 1 quý hoạt động, đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với tổng số lần khám bệnh là 56.927 lần (đạt 35,57%), tổng số bệnh nhân nội trú là 2.791 người (đạt 26,15%), công suất sử dụng giường 104,79%... Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác truyền thông, tổ chức 20 đợt giám sát phối hợp với các ban, ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt bệnh tay-chân-miệng. Đơn vị đã triển khai công tác xã hội hóa y tế, cụ thể cán bộ, viên chức đã góp vốn mua sắm và đưa vào sử dụng các thiết bị y tế tại Trung tâm nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đồng thời, trong thời gian qua, giữa đơn vị và Phòng y tế đã hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đơn vị.
     Tại buổi làm việc, Giám đốc TTYT kiến nghị lãnh đạo Sở Y tế và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố quan tâm đến tình hình cơ sở vật chất của đơn vị, nhất là tình trạng ngập lụt vào mùa mưa; quan tâm tạo điều kiện cho Trung tâm có nguồn kinh phí xây dựng nhà xe cho bệnh nhân cũng như đội ngũ bác sĩ hiện nay còn rất ít so với lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm. Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố đề nghị TTYT quận Cẩm Lệ, Sở Y tế cần có tờ trình về tình hình về tình hình một số khu khám bệnh của Trung tâm cần được sửa chữa, việc xây dựng nhà xe cho bệnh nhân… của đơn vị, đồng thời sẽ xem xét đề xuất, kiến nghị với Thường trực HĐND thành phố có biện pháp quan tâm hơn đến hoạt động của TTYT Cẩm Lệ.
                                                                                                                                                                                                                                                                               NGUYỄN THỊ THẢO
                                                     

CÁC TIN KHÁC