TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ “HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

831

Trần Mỹ Quyên
01-03-2018

Sáng nay ngày 01 tháng 3 năm 2018, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” tiến hành cuộc họp để triển khai Kế hoạch giám sát.

 

     Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội thành phố; các thành viên Đoàn giám sát của HĐND thành phố; các chuyên gia tham gia Đoàn giám sát gồm: Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH thành phố Nguyễn Phú Thái; Trưởng Ban Cơ sở vật chất Đại học Đà Nẵng PGS. TS. Trần Thanh Hải Tùng; Trưởng Ban Tư vấn - Phản biện và Giám định xã hội Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng Huỳnh Việt Thành; các thành viên Tổ giúp việc của Đoàn giám sát.

     Trên cơ sở Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tổ giúp việc của Đoàn giám sát đã tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện giám sát chuyên đề này. Tại cuộc họp, các thành viên Đoàn giám sát và các chuyên gia tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự kiến Kế hoạch chi tiết, nêu thêm một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình giám sát, cách thức tiến hành giám sát và việc trao đổi thông tin giám sát…

     Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Trưởng Đoàn giám sát Phan Thị Thúy Linh ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp; giao Tổ giúp việc của Đoàn giám sát hoàn chỉnh sớm Kế hoạch chi tiết để trình Trưởng Đoàn giám sát duyệt ký, ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện, đồng thời tiếp tục liên hệ UBND thành phố gửi báo cáo về các nội dung, vấn đề cụ thể theo Đề cương đã được nêu tại Công văn số 483/HĐND-ĐGS ngày 08 tháng 02 năm 2018 đảm bảo đúng thời gian yêu cầu của Đoàn giám sát.

CÁC TIN KHÁC