Triển khai nội dung giám sát chuyên đề y tế xã, phường tại Trạm y tế xã Hòa Tiến

112


30-01-2018

     Sáng 5/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ban Văn hóa-Xã hội chủ trì đã có buổi làm việc với Trạm y tế xã Hòa Tiến về nội dung giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

     Theo báo cáo của Trạm trưởng Trạm y tế xã Hòa Tiến, hiện nay có 06 cán bộ làm việc tại trạm, trong đó có 01 bác sĩ. Trong năm 2014, có 15.284 lượt người khám bệnh tại trạm. Trong đó, khám bệnh BHYT là 14.667 lượt, có 1.256 bệnh cấp cứu. Trạm y tế xã Hòa Tiến đã xây dựng thành công xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 vào cuối năm 2013 và được thành phố phúc tra công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.
     Tại buổi làm việc, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hòa Tiến đề nghị một số vấn đề như nâng cấp cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị hàng năm để đảm bảo sửa chữa trang thiết bị phục vụ khám bệnh, cấp cứu; tăng thêm nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng nhiều của nhân dân.
                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Thảo

CÁC TIN KHÁC