TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ BẦU CỬ

1199

Nguyễn Lệ Quyên
19-05-2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, tình hình số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu có nhiều biến động, đặc biệt đối với cử tri là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cử tri là công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thông suốt, an toàn, đúng quy định pháp luật và thực sự là ngày hội toàn dân, Ủy ban bầu cử thành phố đã ban hành Công văn số 122/UBBC ngày 18/5/2021 triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung rà soát kỹ tình hình biến động, cập nhật danh sách cử tri đi bầu cử nhất là công nhân, sinh viên trên địa bàn tạo điều kiện để công nhân, sinh viên thực hiện quyền bầu cử. Tăng cường công tác phối hợp giữa Công an phường, xã với UBND các phường, xã trong việc lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri đúng quy định.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị UBND các phường, xã rà soát kỹ việc in, ghi thông tin và phát thẻ cử tri đảm bảo đầy đủ, chính xác. Lưu ý, thời điểm bàn giao con dấu của Tổ bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu” phải thích hợp, tránh nhầm lẫn. Nếu có vấn đề phát sinh phải báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin cho các Ban bầu cử hoặc cơ quan, cá nhân có thẩm quyền để được chỉ đạo, hướng dẫn xử lý đúng quy định tránh vi phạm, sai sót trong tổ chức bầu cử.

CÁC TIN KHÁC