Triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình xử lý ngập úng trên địa bàn thành phố

19

Phạm Trần Minh Tuyến
29-01-2018

     Thực hiện chương trình giám sát 06 tháng cuối năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và theo Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Thường trực HĐND thành phố về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình xử lý ngập úng trên địa bàn thành phố, sáng ngày 29-8-2013, Đoàn giám sát đã tổ chức cuộc họp đầu tiên về giám sát chuyên đề.

    Tham dự cuộc họp có thành viên của Đoàn giám sát gồm lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban VH-XH và Ban Pháp chế HĐND thành phố cùng các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc xử lý tình hình ngập úng trên địa bàn thành phố.

     Cuộc họp đã thống nhất lịch công tác, làm việc với các sở, ban, ngành liên quan và cụ thể hóa phương thức và cách thức tổ chức của Đoàn giám sát trong thời gian tới. Dự kiến chương trình giám sát bắt đầu từ giữa tháng 9 năm 2013 đến hết tháng 11 năm 2013. Chương trình giám sát lần này với mục đích tìm hiểu và đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và thực trạng ngập úng, tình hình xử lý ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc đầu tư xây dựng và công tác chống ngập trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Phạm Trần Minh Tuyến

CÁC TIN KHÁC