TỔNG HỢP MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 26-9-2018

937

Ban biên tập
26-09-2018

     1. Liên quan đến thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm; cho ý kiến đối với dự án nhóm A trên địa bàn thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã có Công văn số 646/HĐND-KTNS ngày 25/9/2018 đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát các công trình, dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm cần phải bố trí vốn, thi công trong năm 2019; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục XDCB trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp bất thường sắp tới để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.

     2. Trên cơ sở giám sát và thực tế tình hình triển khai chủ trương liên quan đến hai nhà máy thép Dana -Úc và Dana -Ý, Đảng Đoàn HĐND thành phố đã có Báo cáo số 58-CV/ĐĐ ngày 26/9/2018 gửi Thường trực Thành ủy một số kiến nghị sau: Sớm công bố kết quả thanh tra công tác đảm bảo môi trường của hai nhà máy thép (theo hồ sơ ĐTM) và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật; buộc thực hiện đúng nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu khác trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với những vi phạm (nếu có). Yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hoạt động luyện thép, xây dựng kế hoạch đổi mới công nghệ đảm bảo hoạt động sản xuất tuyệt đối không gây ô nhiễm khu vực theo đúng quy định và phù hợp với mục tiêu của thành phố môi trường; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đảm bảo công tác giám sát, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với hoạt động sản xuất của 2 nhà máy…

     3. Trên cơ sở giám sát và tình hình triển khai thực tế của Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố hiện nay, đặc biệt việc người dân tụ tập đông người phản ứng việc vận chuyển rác, Đảng Đoàn HĐND thành phố đã có Báo cáo số 59-CV/ĐĐ ngày 26/9/2018 gửi Thường trực Thành ủy kiến nghị trước mắt, chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND thành phố tập trung xử lý ô nhiễm tại bãi rác theo Nghị quyết và kết luận của HĐND thành phố.

     Đối với việc khắc phục ô nhiễm Bãi rác Khánh Sơn: Sớm tổ chức đối thoại với nhân dân, công khai chủ trương, giải pháp xử lý ô nhiễm và lộ trình đóng cửa Bãi rác Khánh Sơn; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tránh xảy ra tình trạng tụ tập, ngăn chặn hoạt động thu gom rác gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và hoạt động du lịch, thu hút đầu tư…; sớm chấm dứt các hoạt động nhặt rác, thu mua phế liệu trong khuôn viên bãi chôn lắp rác; thực hiện hỗ trợ, chuyển đổi ngành nghề đối với những người nhặt rác đang cư trú trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 dự án nước rỉ rác trong tháng 10/2018; tiếp tục triển khai các bước đầu tư giai đoạn 2 trạm xử lý nước rỉ rác…

     Đối với dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn: Làm việc ADB  bổ sung phụ lục biên bản thỏa thuận, đảm bảo kiểm soát tiến độ triển khai dự án từng công đoạn; Yêu cầu ADB đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng cam kết; Chỉ đạo BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, sớm trình HĐND xem xét, ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án…

 

CÁC TIN KHÁC