TỔNG HỢP MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 12-10-2018

947

Ban biên tập
12-10-2018

     1. Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018, nhằm chuẩn bị và phục vụ chu đáo Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018, ngày 11/10/2018, Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 657/HĐND-VP gửi UBND thành phố; lãnh đạo các Ban, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND thành phố về kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố và các kiến nghị cử tri chậm giải quyết từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Theo đó, trên cơ sở kết quả rà soát, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố tiến hành giám sát theo lĩnh vực công tác và địa bàn ứng cử đối với các nội dung nêu trên; UBND thành phố đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung chậm tiến độ theo Nghị quyết, Thông báo kết luận và các ý kiến cử tri chậm giải quyết, báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018.

     Đồng thời, kết quả triển khai thực hiện các nội dung này sẽ được Thường trực HĐND thành phố tổng hợp báo cáo để đại biểu HĐND thành phố tham khảo khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018 đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội.

     2. Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 11/10/2018, Văn phòng HĐND thành phố thông báo số 11/ VP-DN và 12/VP-DN về lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố trong tháng 10 năm 2018 như sau:

     - Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố: Lúc 14 giờ 00, ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại Phòng tiếp công dân, Trụ sở HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

     - Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Hải Châu: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tiếp công dân quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu.

     - Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà, huyện Hoàng Sa: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tiếp công dân quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

     - Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30, ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tiếp công dân quận Ngũ Hành Sơn, số 486 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

     - Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Thanh Khê: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 và từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00, ngày 22 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tiếp công dân quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

     - Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Liên Chiểu: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tiếp công dân quận Liên Chiểu, số 91 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

     - Đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tiếp công dân quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ.

     - Đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Hòa Vang: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 17 tháng 10 năm 2018 và ngày 26 tháng 9 năm 2018, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Hòa Vang, Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

CÁC TIN KHÁC