TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 31-10-2018

963

Ban biên tập
01-11-2018

     Liên quan đến việc xin gia hạn giấy phép khai thác đối với một số mỏ đá trên địa bàn huyện Hòa Vang

     Thường trực HĐND thành phố đã có Công văn số 672/HĐND-VP ngày 30/10/2018 liên quan đến Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thành phố về việc xử lý hồ sơ đề nghị nâng cấp trữ lượng, nâng công suất và gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Hố Lưỡi Mèo 1, xã Hòa Ninh và Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố về việc xử lý hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Trường Bản, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Qua kiểm tra thực tế và xem xét nội dung Báo cáo, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố, trình HĐND thành phố tại Kỳ họp cuối năm 2018; trên cơ sở quy hoạch được thông qua, UBND thành phố xem xét gia hạn giấy phép khai thác cho các đơn vị theo thẩm quyền.

CÁC TIN KHÁC