TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 29-10-2018

962

Ban biên tập
29-10-2018

     Tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND thành phố tuần 44, Thường trực HĐND thành phố đã giao các Ban HĐND thành phố tăng cường giám sát, tham mưu Thường trực HĐND thành phố về một số nội dung sau:

     - Giao Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với các đơn vị liên quan, giám sát kết quả thực hiện Thông báo số 426/TB-KTNN ngày 04/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III về ngân sách địa phương năm 2017. 

     - Giao Ban Đô thị HĐND thành phố rà soát, tham mưu Thường trực liên quan đến Báo cáo số 247/BC-HĐND ngày 04/10/2018 của UBND thành phố về việc giao đất cho các hộ gia đình quân nhân để làm nhà ở.

     - Giao Ban Văn hóa - Xã hội kiểm tra thực tế và tham mưu Thường trực HĐND thành phố về các vấn đề liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; các khu đất đã cấp hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng đá SHB - Đà Nẵng và kinh phí thành phố cấp hàng năm cho câu lạc bộ bóng đá SHB - Đà Nẵng.

     - Giao Ban Pháp chế phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách theo dõi, giám sát kinh phí thực hiện thí điểm (lương, thù lao hòa giải, chi phí xây dựng, cơ sở vật chất ban đầu…) liên quan đến Đề án thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đồng thời tham mưu Thường trực có ý kiến đối với các vụ việc hòa giải, đối thoại tại thành phố.

CÁC TIN KHÁC