TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 24-10-2018

960

Ban biên tập
25-10-2018

     Về việc chuẩn bị chương trình “HĐND với cử tri” trước Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018:

     Triển khai thực hiện Kế hoạch số 635/KH-HĐND ngày 12/9/2018 của Thường trực HĐND thành phố về việc tổ chức Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ tư trước kỳ họp cuối năm 2018 (dự kiến tổ chức vào sáng ngày 06/11/2018), Thường trực HĐND thành phố đã có công văn số 666/HĐND-VP ngày 23/10/2018 gửi UBND thành phố đề nghị xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị Thường trực HĐND các quận, huyện gửi đến chương trình lần này. Đồng thời, Văn phòng HĐND thành phố đã có công văn số 214/VP-TH ngày 23/10/2018 đề nghị lãnh đạo các Ban, Tổ trưởng các tổ đại biểu giám sát và có ý kiến về kết quả thực hiện của UBND thành phố đối với các nội dung kết luận tại thông báo chương trình “HĐND với cử tri” lần 3 (theo Báo cáo số 8804/UBND-VP ngày 18/10/2018 của UBND thành phố).

     Bên cạnh đó, trên cơ sở kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại cuộc họp giao ban tuần 43 về 04 nhóm vấn đề cần tập trung giải trình tại chương trình, gồm: Tình trạng quảng cáo, rao vặt, đeo bám, chèo kéo khách; an toàn giao thông; Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, tệ nạn ma túy và quản lý người nghiện ma túy; Xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, việc nước thải xả trực tiếp ra biển và vấn đề liên quan hai nhà máy thép Dana - Ý, Dana - Úc; tình trạng các dự án chậm triển khai trên địa bàn quận Cẩm Lệ; Văn phòng HĐND thành phố đã có công văn số 213/VP-TH ngày 23/10/2018 đề nghị Thường trực HĐND các quận, huyện trao đổi thống nhất với cử tri đăng ký phát biểu tại chương trình theo 04 nhóm vấn đề nêu trên.

CÁC TIN KHÁC