TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 22-10-2018

956

Ban biên tập
23-10-2018

     1. Chiều ngày 19/10/2018, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (bất thường). Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã tiến hành công tác nhân sự; xem xét, thảo luận báo cáo sơ kết hoạt động HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố theo thẩm quyền.

     Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đối với các đồng chí Tô Văn Hùng, Lê Văn Quang; miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với các đồng chí Trần Văn Sơn, Lê Văn Tam, Lê Quang Nam; đồng thời bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố; Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và các Ủy viên UBND thành phố đối với các đồng chí Trần Chí Cường, Nguyễn Thành Tiến, Phan Thị Tuyết Nhung, Vũ Xuân Viên, Tô Văn Hùng, Trần Phước Sơn.

     Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo sơ kết hoạt động HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ 2016-2021, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND thành phố.

     Ngoài ra, kỳ họp đã xem xét, thảo luận, thông qua 32 tờ trình với 04 Nghị quyết liên quan đến danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2018; chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn một số dự án trên địa bàn thành phố; phê duyệt sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành 2 công trình phục vụ APEC 2017 và hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực Bãi rác Khánh Sơn.

     2. Ngày 22/10/2018, Thường trực HĐND thành phố ban hành Kế hoạch số 664/KH-HĐND về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Theo đó, HĐND thành phố sẽ tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018, dự kiến từ ngày 11 đến ngày 13/12/2018. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND, Chánh Văn phòng của HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND (Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với chức vụ cao nhất. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nêu trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc Kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm).

     Trước kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm; Công văn đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo bằng văn bản và kê khai tài sản, thu nhập. Sau khi người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo, Thường trực HĐND thành phố gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (nếu có) đến đại biểu HĐND thành phố. Trường hợp đại biểu HĐND thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì đại biểu HĐND có quyền đề nghị Thường trực HĐND thành phố yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

     Tại kỳ họp, Thường trực HĐND trình HĐND thành phố quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, HĐND thành lập Ban kiểm phiếu, lấy phiếu tín nhiệm, xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của Thường trực HĐND.

     Sau kỳ họp, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Thường trực HĐND thành phố tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND 3 cấp ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

CÁC TIN KHÁC