TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 10-10-2018

946

Ban biên tập
10-10-2018

Liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021:

     Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa có Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 về  một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội thì việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp áp dụng đối với Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND, Chánh Văn phòng của HĐND thành phố, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND. Đồng thời, căn cứ Điều 7, Nghị quyết 85/2014/QH13 của Quốc hội thì trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 01 lần vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

     Do quy trình lấy phiếu tín nhiệm bắt đầu chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc Kỳ họp cuối năm 2018 (dự kiến ngày 11/12/2018) nên sau khi báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố sẽ hướng dẫn HĐND các cấp về quy trình để triển khai tại địa phương. Đồng thời, sẽ có văn bản đề nghị các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo đúng tiến độ và đưa vào kế hoạch phục vụ Kỳ họp cuối năm việc triển khai công tác này.

CÁC TIN KHÁC