TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 09-11-2018

972

Ban biên tập
12-11-2018

     Liên quan đến lịch tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND thành phố:

     Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Văn phòng HĐND thành phố đã có Công văn số 242/VP-DN ngày 12 tháng 10 năm 2018 gửi các cơ quan báo, đài và Thông báo số 13/TB-VP ngày 08 tháng 11 năm 2018 về lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 11 năm 2018. Đồng thời, đề nghị người dân có nhu cầu tiếp dân liên hệ bộ phận tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố tại 51A, Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng để đăng ký trước ngày 23 tháng 11 năm 2018.

     Ngoài ra, Văn phòng HĐND thành phố đã có Thông báo số 14/TB-VP ngày 08 tháng 11 năm 2018 về lịch tiếp công dân của các vị đại biểu HĐND thành phố trong tháng 11 năm 2018 và đề nghị Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố thông báo cho người dân được biết.

CÁC TIN KHÁC