TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 05-11-2018

969

Ban biên tập
07-11-2018

     Ngày 05/11/2018, tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND thành phố tuần 45, Thường trực HĐND thành phố đã kết luận một số nội dung sau:

     1. Liên quan đến quy trình vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường bãi rác vệ sinh Khánh Sơn theo Thông báo số 259/TB-STNMT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Thường trực HĐND thành phố giao Ban Đô thị tham mưu văn bản gửi UBND thành phố chỉ đạo ban hành quy trình vận hành bãi rác theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 28, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ; đồng thời tiếp tục xây dựng quy trình vận hành một số hạng mục khác để làm cơ sở giám sát, triển khai thực hiện.

     2. Liên quan đến việc việc xử lý công trình xây dựng không phép tại dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1: Thường trực HĐND thành phố giao Ban Đô thị tham mưu có văn bản gửi UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm công trình sai phạm giấy phép này; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, sớm xử lý công trình sai phép Mường Thanh trong năm 2018.

     3. Liên quan đến việc đặt đổi tên đường trên địa bàn thành phố: Thường trực HĐND thành phố đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát những bất cập, kịp thời điều chỉnh trình Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018; đối với việc đặt tên những tuyến đường mới, đề nghị thực hiện theo đúng Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

     4. Liên quan đến việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu; việc xử lý công trình sai phép Mường Thanh: Thường trực HĐND thành phố giao Ban Pháp chế giám sát và báo cáo Thường trực HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC