TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP 7 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

897

Ban biên tập
12-07-2018

     Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng,

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 

     Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

     Thưa các vị đại biểu HĐND thành phố,

     Thưa các vị khách mời,

     Thưa toàn thể cử tri thành phố,

     Sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp vui mừng và vinh dự với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đây là niềm vui, sự chia sẽ, động viên kịp thời, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Những phát biểu chỉ đạo của đồng chí đã định hướng sự phát triển cũng như chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế phải khắc phục trong thời gian đến. HĐND TP đã nghiêm túc tiếp thu, đưa vào Nghị quyết kỳ họp và giao Thường trực HĐND tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả.

      Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên UBND TP và miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả này thể hiện sự quan tâm của Trung ương; sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy trong việc kiện toàn nhân sự chủ chốt của thành phố; là việc làm đầy trách nhiệm của đại biểu HĐND TP nhằm góp phần khắc phục thiếu sót về nhân sự thời gian qua; đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành của HĐND TP, và UBND TP trong thời gian đến.  

      Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần này là tập trung xem xét, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018; đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018 - năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Kỳ họp, các tài liệu kỳ họp đã được UBND TP, các ngành liên quan chủ động chuẩn bị sớm, đúng thẩm quyền, quy định, thủ tục, đảm bảo tiến độ và chất lượng; các Ban HĐND TP chủ động, đồng hành và thẩm tra một cách khách quan, trách nhiệm và được cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND TP. Chương trình, nội dung, điều hành kỳ họp khoa học; phát huy cao vai trò, trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết và thể hiện rõ chính kiến của đại biểu trong thảo luận và chất vấn. Kỳ họp có 30 đại biểu thảo luận về 32 nội dung và 25 đại biểu chất vấn về 52 vấn đề. Nội dung thảo luận và chất vấn đã được lựa chọn, phân chia hợp lý theo nhóm, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố. Cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, đã được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Các vị Ủy viên UBND thành phố đã phát huy vai trò, thẳng thắn nhận trách nhiệm trước những vấn đề thực tiễn đặt ra và những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Qua thảo luận và chất vấn đã chỉ ra các nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập. Không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, đảm bảo tính dân chủ, tất cả hướng tới mục tiêu đáp ứng những kỳ vọng chính đáng của cử tri thành phố.

     HĐND TP đánh giá cao phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND TP. Phát biểu không chỉ thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp mà còn thể hiện sự tâm huyết, quan tâm, trăn trở, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong định hướng sự phát triển của thành phố cũng như thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP.

     Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND TP đã thống nhất những vấn đề cơ bản, các chủ trương mang tầm vĩ mô của thành phố, các giải pháp căn cơ để thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018 và đã nhất trí thông qua 34 Nghị quyết tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao.

      Kết quả kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND TP, UBND TP, của các cơ quan liên quan trong việc quyết tâm, đồng hành thực hiện các chủ trương của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND TP và chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của HĐND thành phố ngày càng gắn bó với nhân dân thành phố; mỗi đại biểu thực sự là đại diện cho tiếng nói của cử tri, những chính sách chung được thông tin rộng rãi giúp cử tri thuận tiện theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến. Trên cơ sở đó, HĐND TP trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị xác đáng và hoàn thiện, nâng cao chất lượng các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này.

      Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức chu đáo của Văn phòng và các Ban HĐND TP; tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND TP, UBND TP và các đơn vị trực thuộc UBND TP … tất cả đã góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

     Kính thưa các đồng chí

     Thưa các vị đại biểu

     Thưa toàn thể bà con cử tri thành phố

     Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị là khát vọng, nhất quán và với quyết tâm chính trị cao nhất của chính quyền và nhân dân thành phố.... Mục tiêu đó, không cho phép chúng ta hài lòng với những gì đã có. Chúng ta tự hào với những thành tựu trong thời gian qua, song đây mới chỉ là nền tảng, tiền đề cho sự phát triển. Chúng ta đã và đang tiếp cận tầm nhìn chiến lược, dài hạn, tính bền vững, đột phá trong phát triển từ khâu quy hoạch, đề ra các chương trình dự án trọng điểm, động lực, cơ chế, chính sách, nguồn lực thực hiện đến tính công khai, minh bạch và dân chủ… Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đã được thông qua, vấn đề quan trọng là hãy nhanh vào cuộc và vào cuộc với sự năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phải khoa học, sâu sát, kịp thời; tổ chức thực hiện phải đảm bảo tiến độ, hiệu quả; trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cấp phải rạch ròi; phải phát huy cao độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, phải biết lắng nghe và trách nhiệm với những kiến nghị, bức xúc của cử tri; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, liên tục, chặt chẽ; kỷ cương hành chính phải được đề cao và chế tài xử lý phải hết sức nghiêm minh, kịp thời.

     HĐND TP đề nghị các thành viên UBND TP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình sau Kỳ họp bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện… HĐND TP chia sẽ với những khó khăn mà các thành viên UBND TP đối diện trong quá trình thanh tra, điều tra hiện nay, song không vì lý do này mà dừng lại, không dám làm, không dám bứt phá vươn lên… Hơn bao giờ hết, đây chính là thời điểm phải vào cuộc quyết liệt và tâm huyết; cùng đồng hành, cùng chịu trách nhiệm; có phương pháp, cách làm vừa đảm bảo quy định, vừa vận dụng sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Thước đo hàng đầu sự cống hiến là hiệu quả công việc, lời hứa với cử tri là sự thể hiện trách nhiệm, nhưng chưa đủ, trách nhiệm cao nhất đó là thể hiện lời hứa đó bằng hành động, bằng việc làm cụ thể và cuối cùng Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng sự hài lòng, thỏa mãn và niềm tin của cử tri, của nhân dân; và đây cũng là ý kiến chỉ đạo, kỳ vọng của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

     HĐND TP cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phải là những người đại diện xứng đáng của nhân dân, phải có tâm sáng, chính kiến, bản lĩnh, khí phách, cùng vào cuộc quyết liệt, đồng hành với các thành viên UBND TP, xem sự hoàn thành nhiệm vụ của UBND TP chính là sự hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ trích, phê phán tồn tại, khuyết điểm là bản lĩnh, đúng đắn, cần thiết; nhưng chỉ đứng nhìn và lấy chỉ trích, phê phán làm thước đo là chưa đủ và chưa công bằng, phải thấy những sai sót, hạn chế đó có một phần trách nhiệm của mỗi chúng ta. Đòi hỏi của cử tri dành cho các đại biểu phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, thể hiện bằng hành động của mình trong việc khắc phục, xử lý những sai phạm, tồn tại, bất cập và những vấn đề bức xúc trong cuộc sống mà cử tri quan tâm.

     Với tinh thần đó, HĐND TP giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề; hậu giám sát; Chương trình HĐND với cử tri... Các Ban và các vị đại biểu HĐND thành phố xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng phát huy vai trò của từng vị đại biểu trong thời gian giữa hai Kỳ họp, nhất là tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND thành phố và việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri.

     HĐND TP cũng đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận đồng hành cùng với các chủ trương của HĐND thành phố; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kịp thời phản ánh và góp ý để giúp HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng giám sát của mình. Đặc biệt, UBMTTQVN thành phố chủ trì triển khai quyết liệt Đề án Giám sát đại biểu dân cử; đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả của từng đại biểu không chỉ qua hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp mà các hoạt động khác theo chức năng giữa các kỳ họp, nhất là tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, đeo bám các vấn đề bức xúc kéo dài... qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu trong thời gian đến.

     HĐND TP kêu gọi bà con cử tri, nhân dân thành phố cùng đoàn kết thống nhất, chia sẽ, ủng hộ và đồng hành, kịp thời thông tin, phản ảnh, theo dõi, gắn bó với đại biểu và giám sát hoạt động của HĐND các cấp nói chung, vai trò của các đại biểu nói riêng để HĐND các cấp và từng đại biểu thực sự là đại diện cho quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình. Chúng ta tự hào những thành quả đã đạt được trong mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, an bình, nhất là những hình ảnh đẹp đáng trân trọng của người dân thành phố, song sự phát triển đang đặt ra những bất cập và nhiệm vụ hết sức nặng nề. Mục tiêu đó đạt được hay không, niềm tự hào của người dân Đà Nẵng có giữ vững hay không…. Vai trò quản lý, điều hành của chính quyền là hết sức quan trọng, nhưng không thể không nhấn mạnh vai trò của mỗi người dân thành phố từ việc chấp hành chủ trương, quy định trong quản lý đô thị, như: lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xây dựng trái phép, giải tỏa đền bù… đến các hành vi cụ thể trong thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị...  Rõ ràng để phát triển nhanh, thực hiện một chủ trương; xử lý các bất cập… không thể làm ngay mà phải có quá trình, song HĐND TP sẽ vào cuộc quyết liệt và làm hết sức mình, không để chậm trễ, không để kéo dài, luôn đồng hành cùng cử tri, doanh nghiệp trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Với tinh thần đó, tôi đề nghị nhân dân phát huy tinh thần làm chủ, mỗi người mỗi nhà, cùng dòng họ, gia tộc xây dựng nhà mình, tổ, phố; xây dựng thành phố thân yêu của chúng ta ngày càng xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào đồng chí cả nước và niềm tin yêu của bạn bè quốc tế.

     Nhân dịp này, tôi bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nhân dân, cử tri thành phố, các doanh nghiệp đã luôn quan tâm, đồng hành, chia sẽ những ý kiến quý báu và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố, nhất là đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện các chủ trương vì sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

     Kính thưa các đồng chí

     Thưa quý vị đại biểu

     Thưa toàn thể cử tri thành phố

     Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa IX đã thành công tốt đẹp, thay mặt HĐND TP, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát và kịp thời đối với việc kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động HĐND TP. Cảm ơn UBND TP, UBMTTQVN TP, các cơ quan liên quan và các đại biểu HĐND TP đã tích cực chuẩn bị và đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời đưa tin về hoạt động của kỳ họp đến đồng bào và cử tri thành phố.

     Một lần nữa, thay mặt Thường trực HĐND TP, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP, các vị đại biểu HĐND TP, các vị đại biểu khách mời cùng toàn thể bà con cử tri và nhân dân thành phố Đà Nẵng lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

     Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng cảm ơn./.

CÁC TIN KHÁC