TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN VÀ CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

1058

Lê Lãnh
20-03-2020

     Ngày 19 tháng 3 năm 2020, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thành phố để nghe báo cáo về tình hình đầu tư các dự án và công tác xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

     Tham dự phiên họp có đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố; Thường trực HĐND thành phố; Lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư; Lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật - Tuyên giáo UBMTTQVN thành phố; Đại diện lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Viện Quy hoạch Xây dựng, Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị thành phố.

     Trên cơ sở Báo cáo của Sở Tài nguyên – Môi trường liên quan đến tiến độ đầu tư các hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn và ý kiến của Ban Đô thị HĐND thành phố, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao sự vào cuộc của UBND thành phố, các sở ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện đối với các hạng mục nâng cấp, cải tạo các dự án tại Bãi rác Khánh Sơn.

     Đồng thời, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, bất cập như: Chưa hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể tại khu vực Bãi rác Khánh Sơn; Một số hạng mục nâng cấp, cải tạo tại Bãi rác còn chậm; Công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Tiến độ triển khai thực hiện Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; Công tác lựa chọn công nghệ, thủ tục xây dựng cơ bản và thủ tục pháp lý có liên quan tại Nhà máy xử lý chất thải rắn 1000 tấn/ngày đêm và dự án Nhà máy xử lý Chất thải rắn (650T/ngày) của Công ty CP Môi trường Việt Nam còn chậm….

     Kết luận tại phiên giải trình, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị lãnh đạo UBND thành phố sớm chỉ đạo, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các dự án tại Bãi rác Khánh Sơn. Đồng thời, giao Ban Đô thị HĐND thành phố cùng đồng hành giám sát, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND thành phố để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các dự án tại Bãi rác Khánh Sơn.


Đặc biệt ngoài cơ hội làm việc trong nước, các sinh viên có cơ hội du học nghề tại Đức thông qua AVT Education - một tổ chức tư vấn giáo dục uy tín. Miễn học phí, lương 70 triệu và cơ hội định cư Đức vĩnh viễn là 3 điểm cộng của chương trình du học nghề này. Xem thêm thông tin tại https://avt.edu.vn/nuoc-duc/thu-tuc/dieu-kien-du-hoc-nghe-tai-duc.html

CÁC TIN KHÁC