Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã Hòa Châu

293

Trần Thị Ngọc Oanh
30-01-2018

   Vào các ngày 05, 06 và 08/12/2016, các tổ đại biểu HĐND xã Hòa Châu đã tổ chức tiếp xúc với cử tri tại 08 thôn thuộc địa bàn xã Hòa Châu, Hòa Vang.

     Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND xã đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XII; về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của xã, đồng thời thông báo nhanh nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND xã. Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 3 HĐND xã Hòa Châu sẽ diễn ra trong các ngày 20 và 21/12/2016.

      Cử tri bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã trong năm qua, tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn, xã Hòa Châu sẽ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tạo tiền đề phát triển cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

     Cũng tại các hội nghị tiếp xúc cử tri này, sau khi nghe ý kiến, phản ánh của cử tri, đại diện lãnh đạo các ban, ngành của UBND xã và đại biểu HĐND xã đã giải thích các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ 44 ý kiến của cử tri về những vướng mắc, khó khăn tại các thôn; trong đó các nội dung chủ yếu liên quan đến vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, xây dựng, tệ nạn xã hội… để phản ánh đến kỳ họp thứ 3 HĐND xã Hòa Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 sắp đến.

                                                                                       Trần Thị Ngọc Oanh

CÁC TIN KHÁC