Tiếp tục đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri

1102


19-12-2020

Chiều 17-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự buổi tiếp xúc có đầy đủ các đại biểu HĐND thành phố ứng cử trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Tại Hội nghị, bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đại diện cho Tổ đại biểu tiếp thu, giải trình 08 ý kiến phát biểu của cử tri.Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu về vấn đề môi trường, đường giao thông nông thôn xuống cấp, việc di dời các hộ dân trong diện giải tỏa tại khu vực Đồng Xanh, Đồng Nghệ, đặc biệt là cử tri đề nghị cần quan tâm đến vấn đề chuyển đổi ngành nghề cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Được biết, đây là đợt tiếp xúc cử tri cuối cùng của Tổ đại biểu ứng cử trên địa bàn huyện Hòa Vang trong nhiệm kỳ 2016-2021, do đó, thay mặt Tổ đại biểu, bà Cao Thị Huyền Trân đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của bà con cử tri đã hỗ trợ cho đại biểu hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời cũng hứa với cử tri sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc, đề xuất giải quyết sớm các kiến nghị còn tồn đọng trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

CÁC TIN KHÁC