Thường trực HĐND thành phố tiếp tục hỗ trợ giúp các hộ nghèo trên địa bàn Quận Sơn Trà

469


30-11--0001

<p>&#160;</p>

</td>

CÁC TIN KHÁC