THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ HỌP GIAO BAN QUÝ III – NĂM 2020

1073

Nguyên Thảo
08-10-2020

     Chiều 7-10, Thường trực HĐND thành phố tổ chức cuộc họp giao ban quý III - năm 2020 với các Tổ đại biểu HĐND thành phố và Thường trực HĐND các quận, huyện. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp, theo báo cáo, từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận và chuyển UBND thành phố xem xét, giải quyết 157 kiến nghị của Thường trực HĐND các quận, huyện và Tổ đại biểu HĐND thành phố. Đến nay, UBND thành phố đã giải quyết xong 89 kiến nghị; đang giải quyết 59 kiến nghị.

     Tại cuộc họp, Thường trực HĐND các quận, huyện phản ánh các vấn đề búc xúc, nổi cộm tại địa phương và các vấn đề tồn đọng kéo dài, như: Quy hoạch treo; các khu đô thị mới đã hoàn thành nhưng chậm bàn giao cho địa phương quản lý; tình trạng ngập úng; liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã... Qua đó, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận trao đổi các giải pháp, để giải quyết có hiệu quả các nội dung trên.

     Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, trong quý III - năm 2020, Đà Nẵng là tâm dịch của cả nước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc hết sức quyết liệt của Trung ương và địa phương, sự chung tay, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân thành phố, tình hình dịch bệnh Covid-19 đến nay cơ bản được kiểm soát. Dịch bệnh đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, trước bối cảnh đó, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố phải thay đổi phương thức, cách thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức họp Tổ, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định; phân công các đại biểu đăng ký thảo luận, chất vấn tại kỳ họp trên cơ sở những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Đồng thời yêu cầu các Ban HĐND thành phố phối hợp với Thường trực HĐND các quận, huyện chủ động giám sát các nội dung, vụ việc còn tồn đọng theo nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 của HĐND thành phố và các nghị quyết tại kỳ họp thứ 15, nội dung trong các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố, trên cơ sở đó,  đôn đốc các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

     Tại kết luận, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị Thường trực HĐND các quận, huyện chủ động giám sát, đôn đốc UBND cùng cấp giải quyết đối với các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền hoặc các nội dung kiến nghị đã được UBND thành phố giao xử lý, đồng thời chủ động phối hợp với các Ban HĐND thành phố giám sát các nội dung, vụ việc tồn đọng tại các cuộc họp giao ban trước, trong đó, tập trung giám sát các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương như: Xây dựng trái phép, quản lý trật tự đô thị, giao thông, ô nhiễm môi trường, công tác giải tỏa đền bù…, kịp thời báo cáo, kiến nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố.

     Đối với các kiến nghị phản ánh tại cuộc họp, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố tham mưu Thường trực HĐND thành phố kiểm tra thực tế đối với các vấn nóng, bức xúc, để tìm giải pháp giải quyết kịp thời. Đồng thời, rà soát tham mưu chuyển UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

CÁC TIN KHÁC