THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

585


30-11--0001

108%">&#160;&#160;&#160;&#160; Thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sáng ngày 23/8/2012,</s

</td>

CÁC TIN KHÁC