Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra

163

Lương Xuân Bá
30-01-2018

     Chiều ngày 12/11/2013, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Thanh tra thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2013; đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Thanh tra thành phố, năm 2013 toàn ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 242 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền 14.792,36 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5.508,36 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4.906,5 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 4.718,47 triệu đồng, chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng 01 vụ có dấu hiệu tham ô tài sản để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đã tiếp nhận 125 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, giải quyết xong 113 đơn, đạt tỷ lệ 90,4%; thụ lý 17 đơn tố cáo, đã giải quyết xong 13 đơn, đạt tỷ lệ 76,5%. Qua công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã kiến nghị các đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót như: cần nghiên cứu, khảo sát kỹ các nội dung cần phải thanh tra để xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra phù hợp, sát thực tế; thực hiện các trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, lưu trữ hồ sơ phải đảm bảo theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị cấp dưới.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2013; đồng chí cũng đề nghị ngành Thanh tra thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đối tượng được thanh tra thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; nâng cao chất lượng trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

                                                                                                          Tin: Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC