Thường trực HĐND thành phố làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Đô thị HĐND thành phố

1234

Nguyễn Hoàng Nam
14-07-2021

Sáng ngày 14/7/2021, thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Đô thị HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì buổi làm việc; cùng dự có đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị HĐND thành phố.

     Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố trình bày tóm tắt về Quy chế hoạt động, Chương trình giám sát trọng tâm 6 tháng cuối năm, danh mục tài liệu thuộc lĩnh vực thẩm tra của các Ban tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Đô thị HĐND thành phố đã tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề xoay quanh nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, mối quan hệ công tác, hoạt động giám sát của Ban, của từng vị đại biểu HĐND thành phố, những hoạt động mới khi thành phố triển khai thí điểm chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/NQ-QH14... Từ đó, đã đề xuất nhiều phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban ngày càng phát huy vai trò, chất lượng giám sát của từng vị đại biểu HĐND thành phố, góp phần nâng cao chất lượng giám sát của HĐND thành phố.

 

     Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Thường trực Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Đô thị HĐND thành phố tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban để hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban, Chương trình giám sát trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời nhấn mạnh mỗi vị đại biểu HĐND thành phố phải thường xuyên chủ động nghiên cứu tài liệu, ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thể hiện được vai trò, năng lực của từng vị đại biểu trong hoạt động giám sát chung của HĐND thành phố./.

CÁC TIN KHÁC