Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 2-2021

1134


04-03-2021

Ngày 4-3, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì cuộc họp thường kỳ HĐND thành phố tháng 2-2021. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Ngô Xuân Thắng.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố kết luận tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng đối với 288 nội dung công việc. Đến nay, UBND thành phố đã hoàn thành 268 nội dung, còn 20 nội dung đang tiếp tục triển khai.

Liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 324/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 về quy định chính sách khuyến công và phát triển sản phẩm.  Về chính sách khoa học công nghệ, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ đã được ban hành trong thời gian qua. Về chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện.

Hiện nay, có 76 dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016-2020, gồm 51 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 07 dự án đầu tư từ nguồn vốn của các Bộ, ngành; 18 dự án đầu tư từ nguồn vốn của Nhà đầu tư. Trong đó, có 09 dự án và 01 dự án thành phần đã hoàn thành, 34 dự án đang được triển khai; 33 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư. Đến nay tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 có những chuyển biến tích cực và rõ rệt. Trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tập trung triển khai thực hiện các dự án chưa hoàn thành để báo cáo HĐND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án động lực, trọng điểm, mặc dù có gặp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhưng với sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, đến nay tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 có những chuyển biến tích cực. Kết quả triển khai các dự án nhóm B đã được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư từ đầu nhiệm kỳ đến nay gồm 93 dự án với tổng mức đầu tư 27.085 tỷ đồng. Trong đó, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 12 công trình với tổng mức đầu tư 1.966 tỷ đồng, đang thi công 35 công trình với tổng mức đầu tư 13.387 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2020 về kết quả công tác giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. UBND thành phố đã ban hành Công văn số 6572/UBND-SVHTT ngày 05/10/2020 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tất cả các nhu cầu về đất đai dành cho thiết chế văn hóa, thể thao toàn thành phố vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan cụ thể hóa quy hoạch các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị.

Tại phiên họp đã thảo luận cho ý kiến về kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 và Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, áp dụng cho năm học 2020 - 2021 sang áp dụng cho 5 tháng của năm học 2021; chủ trương đầu tư Dự án Xây mới cơ sở chính trường mầm non Hòa Khương; dự án Trung tâm hành chính xã Hòa Phong thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang; dự án Tuyến đường 45m đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến đường Nguyễn Văn Thoại...

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 340/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người tại các hội, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 5039, 5040, 5041 ngày 23/12/2020 về việc phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế đối với các hội năm 2021.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên UBND thành phố và đại biểu tham dự, kết luận tại phiên họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp các ngành ngay từ những tháng đầu năm, đạt được những kết quả quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19, những kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. UBND thành phố cần phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành và các địa phương nhằm cụ thể hoá việc triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong 2 tháng đầu năm 2021, mặc dầu bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng kinh tế xã hội thành phố đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển chung của cả năm 2021.

HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2020 đã phê duyệt chủ trương đầu tư 93 dự án. Hiện một số dự án chậm tiến độ do các nguyên nhân như tiến độ giải phóng mặt bằng không đảm bảo, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và mưa bão trong năm 2020 nên một số công trình phải tạm dừng thi công, hồ sơ thủ tục không đảm bảo thời gian... Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đơn vị liên quan cần rà soát các phương án giải tỏa trên cơ sở đồng thuận từ chính quyền đến người dân; chú trọng vai trò của đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị thi công nhằm nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Về việc rà soát các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn, Sở Xây dựng cần tiếp tục khẩn trương rà soát, bổ sung các nội dung theo yêu cầu, hoàn thiện báo cáo UBND thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị trong thời gian đến, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ các dự án; các vấn đề đang được người dân hết sức quan tâm, đã nhiều lần được phản ảnh... Đặc biệt, UBND thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế của thành phố sau khi phải gánh chịu nhiều thiệt hại từ dịch bệnh Covid-19 và thiên tai.

CÔNG TÂM

CÁC TIN KHÁC