Thường trực HĐND quận làm việc với Thường trực HĐND phường Hòa An

304

Nguyễn Thị Kiều Mỹ
30-01-2018

      Chiều ngày 12/9, Thường trực HĐND quận Cẩm Lệ do đồng chí Trần Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND phường Hòa An để nghe báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND phường trong thời gian qua và kế hoạch trong thời gian đến.

     Thường trực HĐND phường báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua; mối quan hệ giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN phường qua hoạt động giám sát và những đề xuất, kiến nghị và ý kiến phát biểu của các thành viên dự buổi làm việc, ông Trần Anh Đức ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND phường. Thường trực HĐND phường đã đi vào hoạt động ngày càng ổn định, bám sát vào Nghị quyết HĐND quận, thực hiện đúng quy định của pháp luật góp phần nhất định vào sự phát triển KT-XH (tính đến thời điểm báo cáo, thu ngân sách địa phương đạt 88% dự toán quận giao) và đảm bảo ổn định ANTT tại địa phương. Các Ban HĐND phường đã thực hiện tương đối tốt các chương trình giám sát, đã giám sát những vấn đề nhạy cảm, được đông đảm cử tri quan tâm (như: công tác quản lý nhóm trẻ tư thục, vấn đề ATTP, công tác tuyển sinh thu học phí tại các trường, vấn đề vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, đảm bảo ANTT,..). Công tác phối hợp với UBND, UBMTTQVN tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, buổi tiếp dân được thực hiện khá tốt, đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ công chức phường so với yêu cầu vẫn còn thiếu và kiêm nhiệm, hoạt động giám sát còn mới mẽ nên chưa có kinh nghiệm thực tế, chất lượng giám sát chưa cao; một số Đại biểu HĐND phường kiêm nhiệm chưa phát huy vai trò dân cử, một vài kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của phường song chưa được chỉ đạo quyết liệt để xử lý dứt điểm như về vấn đề ô nhiễm môi trường, giết mổ gia cầm tại khu vực chợ Hòa An,..

     Thường trực HĐND quận yêu cầu trong thời gian tới Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND, đại biểu HĐND, nghiên cứu kỹ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, hướng dẫn của Bội Nội vụ,.. Các hoạt động giám sát phải bám sát chủ trương Nghị quyết của Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận, Nghị quyết của Đảng ủy phường để hoạt động tốt hơn,…; cần có sự phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường với quận trong hoạt động giám sát để cùng trao đổi kinh nghiệm; đồng thời thực hiện đầy đủ các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND quận về các vấn đề liên quan đến địa phương; tăng cường rà soát, tổng hợp và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chủ động nắm thông tin, những vướng mắc, bức xúc của cử tri để kịp thời báo cáo Thường trực HĐND quận biết, chỉ đạo…

     Về các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND phường, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận những kiến nghị mà phường đề xuất; Đồng thời, đối với những vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách, đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng tại KDC số 12, việc đầu tư xã hội hóa tại cống Yên Thế Bắc Sơn, điện sinh hoạt và hạ tầng tại Tổ 16B,.. giao cho Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận chủ động làm việc với các ngành liên quan kiểm tra, tham mưu và báo cáo Thường trực HĐND quận biết; cũng như chỉ đạo cho Văn phòng HĐND và UBND quận kiểm tra, phối hợp địa phương tham mưu UBND quận đẩy nhanh việc giải quyết các kiến nghị, ý kiến phường tổng hợp, đề xuất.

                                                                                          Nguyễn Thị Kiều Mỹ