THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN CẨM LỆ LÀM VIỆC VỚI UBND QUẬN CẨM LỆ ĐỂ RÀ SOÁT, THỐNG NHẤT GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỬ TRI VÀ BỔ SUNG VỐN KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH NĂM 2019

1022

HĐND quận Cẩm Lệ
20-05-2019

   Thực hiện Thông báo số 310-TB/QU ngày 26/4/2019 của Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ về thông báo kết luận tại phiên họp thường kỳ, chiều ngày 13/5/2019, Thường trực HĐND quận Cẩm Lệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ, các ngành có liên quan để thống nhất bổ sung nguồn vốn kiến thiết thị chính năm 2019 nhằm giải quyết kiến nghị cử tri về cải tạo đường, mương thoát nước và điện chiếu sáng tại các khu dân cư trên địa bàn quận.

     Tham dự buổi làm việc có ông Trần Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận, chủ trì; ông Hồ Văn Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; ông Võ Thiên Sinh - Phó Chủ tịch UBND quận; Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng quận, Văn phòng HĐND và UBND quận.

     Sau khi nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận báo cáo kết quả thẩm tra Danh mục công trình đã kiểm tra thực tế với các ngành, địa phương có liên quan vào ngày 09, 10/05/2019 (theo đề nghị của UBND quận tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 03/4/2019 về đề nghị bố trí vốn bổ sung kiến thiết thị chính năm 2019) và ý kiến thảo luận của các ngành, thành viên tham dự, Thường trực HĐND quận đã thống nhất đề nghị phòng Quản lý Đô thị quận tiếp thu, hoàn chỉnh, bổ sung lại danh mục công trình, khái toán kinh phí trên cơ sở kết luận thống nhất tại buổi họp, tham mưu UBND quận có đề xuất cụ thể để Thường trực HĐND quận cho ý kiến và quyết định bằng văn bản. Việc kiểm tra chặt chẽ tính bức xúc, khả thi của từng hạng mục công trình sẽ giúp giải quyết tốt và kịp thời các kiến nghị của cử tri về hạ tầng đô thị, góp phần tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong nhân dân, tránh để cử tri kiến nghị nhiều lần, nhiều năm mà không được quan tâm giải quyết.

CÁC TIN KHÁC